STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND (POLNORD)


Kapitalizacja 434 066 915    
Kapitał akcyjny: 195 086 254.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 97 543 127 Ilość głosów: 97 543 127
5% akcji: 4 877 156.350 5% głosów: 4 877 156.350
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 11.04.1991 0.018 0.0000 20.0000 0.018 0.356 31.07.1998 26.04.1991 22.02.1999
seria B - prawo poboru, pracownicy 14.11.1991 0.031 20.0000 20.0000 0.049 0.970 31.07.1998 31.12.1991 22.02.1999
split 1:10 04.10.1997 0.000 0.0000 2.0000 0.485 0.970 20.10.1997
seria C - inwestorzy instytucjonalni 08.11.1997 0.400 16.0000 2.0000 31.07.1998 19.12.1997 22.02.1999
seria C - kadra kierownicza, pracownicy 08.11.1997 0.085 5.0000 2.0000 0.970 1.940 31.07.1998 19.12.1997 23.02.2000
seria D - subskrypcja publiczna 16.04.1998 0.750 16.0000 2.0000 1.720 3.440 31.07.1998 31.12.1998 22.02.1999
zmiana firmy na Polnord-Energobudowa SA 0.000 0.0000 0.0000
seria E - zamienna: akcjonariusze Energobudowa SA 1.940 66.0000 2.0000 3.660 7.320 19.11.2003 19.12.2003 12.01.2004
zmiana firmy z Polnord-Energobudowa SA na Polnord SA 0.000 0.0000 0.0000 17.05.2004
seria F - prawo poboru 183:250 23.02.2006 5.000 10.0000 2.0000 8.660 17.320 24.03.2006 15.05.2006 26.05.2006
polączenie z Polnord-Dom sp. z o.o. 04.12.2006 0.000 0.0000 0.0000 22.12.2006
seria I - Prokom Investments SA 23.03.2007 0.850 126.6400 2.0000 13.485 26.971 11.09.2007 11.10.2007
seria J - Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 23.03.2007 3.993 126.6400 2.0000 17.478 34.957 11.09.2007 11.10.2007
seria M 0.335 0.0000 2.0000 17.813 35.627 29.02.2008 18.03.2008
seria L 23.03.2007 0.121 0.0000 2.0000 17.934 35.869 06.06.2008 27.06.2008
seria K 23.03.2007 0.180 126.6400 2.0000 18.115 36.230 11.09.2008 27.10.2008
seria N - subskrypcja prywatna 22.05.2009 1.500 28.0000 2.0000 19.615 39.230 29.06.2009 16.06.2009 09.07.2009
realizacja oferty menedżerskiej 0.021 0.0000 2.0000 22.133 44.266 03.09.2009
seria O 1.266 0.0000 2.0000 20.881 41.762 08.09.2009 14.08.2009 08.09.2009
seria P 1.231 0.0000 2.0000 22.112 44.224 08.09.2009 14.08.2009 08.09.2009
seria H - oferta menedżerska 28.06.2007 0.421 60.1900 2.0000
realizacja oferty menedżerskiej 0.035 0.0000 2.0000 22.168 44.336 22.10.2009
seria Q 30.09.2009 4.500 0.0000 2.0000
realizacja oferty menedżerskiej 0.004 0.0000 2.0000 22.171 44.343 03.12.2009
realizacja oferty menedżerskiej 0.007 0.0000 2.0000 22.178 44.357 30.12.2009
realizacja oferty menedżerskiej 0.004 0.0000 2.0000 22.182 44.364 10.05.2010 26.03.2010
realizacja oferty menedżerskiej 0.007 0.0000 2.0000 22.189 44.378 18.05.2010 04.05.2010
realizacja oferty menedżerskiej 0.008 0.0000 2.0000 22.197 44.395 23.07.2010 30.06.2010
realizacja oferty menedżerskiej 0.007 0.0000 2.0000 22.204 44.409 08.10.2010 01.09.2010
realizacja oferty menedżerskiej 0.007 0.0000 2.0000 22.211 44.423 30.11.2010 16.09.2010
realizacja oferty menedżerskiej 0.007 0.0000 2.0000 22.218 44.437 22.09.2010 30.11.2010 23.09.2010
realizacja oferty menedżerskiej 0.007 0.0000 2.0000 22.225 44.451 25.01.2011
realizacja oferty menedżerskiej 0.007 0.0000 2.0000 22.232 44.465 27.01.2011
realizacja oferty menedżerskiej 0.014 0.0000 2.0000 22.246 44.493 30.03.2011
realizacja oferty menedżerskiej 0.098 0.0000 2.0000 22.345 22.345 27.05.2011 14.04.2011
realizacja oferty menedżerskiej 0.049 0.0000 2.0000 22.394 44.787 27.05.2011 28.04.2011
podwyższenie kapitału 1.405 0.0000 2.0000 23.798 47.597 05.07.2011
podwyższenie kapitału 0.004 0.0000 2.0000 23.803 47.606
podwyższenie kapitału 1.245 0.0000 2.0000 25.048 50.096 09.11.2012 12.11.2012
seria G - Prokom Investments 15.11.2006 3.975 28.0000 2.0000 12.635 25.271 14.12.2006 02.02.2007
podwyższenie kapitału 0.585 0.0000 2.0000 25.633 51.266 16.11.2012
połączenie z Polnord-Łódź I sp. z o.o., Polnord-Łódź III sp. z o.o. i PD Development sp. z o.o. 20.03.2013 0.000 0.0000 0.0000 02.04.2013
seria S - oferta menedżerska 25.10.2013 0.350 9.0000 2.0000
seria R - prawo poboru 1:0,273085 23.08.2013 7.000 7.1500 2.0000 32.633 65.266 20.12.2013 08.01.2014
połączenie z Polnord Marketing sp. z o.o. i 10 H sp. z o.o. 30.06.2015 0.000 0.0000 0.0000 03.08.2015
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.060 0.0000 2.0000 32.693 65.386 19.05.2016
seria T - subskrypcja prywatna 23.10.2019 75.000 2.1200 2.0000 97.543 195.086 10.02.2020
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Futó Gabor 09.04.2020 90 637 483 92.920 90 637 483 92.920
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
23.09.2016 kupno Prezes zarządu - Dariusz Krawczyk 41 692 8,18 zł za akcję 2016-09-21
23.09.2016 kupno Dariusz Krawczyk - prezes zarządu 2 328 8,0118 PLN za akcję 2016-09-23
23.09.2016 kupno Dariusz Krawczyk - prezes zarządu 5 980 8,2461 PLN za akcję 2016-09-22
20.05.2016 kupno członek zarządu 400 po średniej cenie 11,75 zł za akcję 19 maja 2016 roku
19.05.2016 kupno prezes zarządu 39 712 po średniej cenie 11,50 za akcję 19 maja 2016
18.05.2016 kupno członek zarządu 426 po średniej cenie 11,60 zł za akcję 18 maja 2016
18.12.2015 kupno członek zarządu 56 350 po średniej cenie 11,86 zł za akcję 15.12.2015
15.09.2015 sprzedaż podmiot, w którym członek RN pełni funkcję wiceprezesa zarządu 3 085 726 po cenie 9,75 zł za każdą akcję 10 września 2015
11.04.2014 kupno Prokom Investments SA 428 387 11,16 - 11,32 zł 11.4.2014 r.
13.01.2014 inne insider 1 000 000 8,7 zł 9.1.2014 r.