STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TIM


Kapitalizacja 254 180 840    
Kapitał akcyjny: 22 199 200.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 22 199 200 Ilość głosów: 22 199 200
5% akcji: 1 109 960.000 5% głosów: 1 109 960.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 15.05.1994 0.100 0.0000 1.0000 0.100 0.100 24.09.1997 17.05.1994 16.02.1998
seria B - kap. zapasowy na akcyjny 30.04.1997 2.900 1.0000 1.0000 3.000 3.000 24.09.1997 09.05.1997 16.02.1998
seria C - subskrypcja publiczna 30.04.1997 2.000 10.6000 1.0000 5.000 5.000 24.09.1997 21.11.1997 16.02.1998
umorzenie akcji 21.11.1998 -0.170 0.0000 1.0000 4.830 5.000 29.07.1999
umorzenie akcji -0.030 0.0000 1.0000 4.800 5.000 16.01.2001
kapitał docelowy 26.05.2001 20.600 0.0000 1.0000
umorzenie akcji -3.620 0.0000 1.0000 20.380 20.380 04.11.2004
seria F - prawo poboru 20:3 24.11.2006 3.057 30.0000 1.0000 23.437 23.437 18.04.2007 08.05.2007
podwyższenie kapitału 0.210 1.0000 1.0000 23.647 23.647 18.05.2009 03.04.2009 22.05.2009
seria E - oferta menedżerska 11.06.2007 0.620 1.0000 1.0000
umorzenie akcji 16.06.2009 -0.547 0.0000 1.0000 23.100 23.100 17.02.2010 18.11.2009 18.02.2010
umorzenie akcji 28.10.2010 -1.310 0.0000 1.0000 21.790 21.790 23.12.2010 03.12.2010
realizacja oferty menedżerskiej 0.409 0.0000 1.0000 22.199 22.199 07.05.2012 13.06.2012
seria D - prawo poboru 1:4 13.05.2000 19.200 1.0000 1.0000 24.000 24.200 13.08.2000 16.01.2001 13.03.2001
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 31.12.2018 1 565 649 7.050 1 565 649 7.050
Rockbridge TFI SA 14.12.2018 2 586 131 11.650 2 586 131 11.650
Wieczorkowski Krzysztof 03.04.2009 3 000 000 13.510 3 000 000 13.510
Folta Krzysztof 04.10.2018 5 100 000 22.970 5 100 000 22.970
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
03.12.2019 kupno Ewa Folta - osoba związana z prezesem zarządu 3 601 10,45 PLN za akcję 2019-12-02
22.11.2019 kupno członek zarządu 5 000 9,95 PLN za akcję 2019-11-21
21.10.2019 kupno Piotr Tokarczuk - członek zarządu 15 990 8,66 PLN za akcję 2019-10-18
14.10.2019 kupno członek zarządu Piotr Tokarczuk 1 000 8,50 zł za akcję 10.10.2019
31.05.2019 kupno osoba związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 26 939 9 zł za akcję 2019-05-30
31.05.2019 kupno osoba związana z osobą pełniąca obowiązki zarządcze 10 000 9 zł za akcję 29.05.2019
27.05.2019 kupno członek zarządu 1 500 9,14 zł za akcję 24.05.2019
27.05.2019 kupno członek zarządu 43 551 8,90 zł za akcję 23.05.2019
19.04.2019 kupno członek zarządu 77 727 7,47 zł za akcję 18.04.2019
05.10.2018 kupno Krzysztof Folta 50 000 6,70 zł za akcję 04.10.2018