STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRC (MERCATOR)


Kapitalizacja 450 036 750    
Kapitał akcyjny: 10 589 100.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 10 589 100 Ilość głosów: 14 695 850
5% akcji: 529 455.000 5% głosów: 734 792.500
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 17.02.1996 0.010 50.0000 50.0000 0.010 0.500 31.08.2001
seria D - subskrypcja prywatna 03.11.2011 0.086 0.0000 50.0000 0.130 6.483 30.01.2012
split 1:50 10.10.2012 0.000 0.0000 1.0000 6.483 6.483 24.10.2012
renumeracja akcji: seria A1, A2, B, C, D1, D2 10.10.2012 0.000 1.0000 1.0000 24.10.2012
seria F - oferta menedżerska 14.08.2013 0.225 0.0000 1.0000
seria B - subskrypcja prywatna 28.06.2006 0.030 0.0000 50.0000 0.040 2.000 18.10.2013 15.09.2006 17.01.2014
seria C - subskrypcja prywatna 09.06.2008 0.003 0.0000 50.0000 0.043 2.161 18.10.2013 07.07.2008 17.01.2014
seria E - subskrypcja publiczna 20.03.2013 2.161 0.0000 1.0000 8.643 8.643 18.10.2013 17.01.2014
seria G - subskrypcja publiczna 07.12.2015 1.800 17.5000 1.0000 10.443 10.443 21.10.2016
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.146 0.0000 1.0000 10.589 10.589 12.12.2016 07.02.2017
połączenie z Plakentia Holdings Ltd. 21.08.2017 0.000 0.0000 0.0000
seria H - oferta menedżerska 12.04.2018 0.120 17.5000 1.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Żyznowski Wiesław 10.12.2019 6 731 554 63.480 10 828 304 73.680
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
30.12.2019 kupno Wiesław Żyznowski 5 790 9,91 PLN za akcję 2019-12-30
30.12.2019 kupno Wiesław Żyznowski 3 245 9,75 PLN za akcję 2019-12-27
30.12.2019 kupno Wiesław Żyznowski, prezes zarządu 1 540 9,64 PLN za akcję 2019-12-23
16.12.2019 kupno Wiesław Żyznowski 7 194 9,53 PLN za akcję 2019-12-13
16.12.2019 kupno Wiesław Żyznowski, prezes zarządu 650 9,35 PLN za akcję 2019-12-11
16.12.2019 kupno Wiesław Żyznowski, prezes zarządu 8 658 9,70 PLN za akcję 2019-12-16
10.12.2019 kupno Wiesław Żyznowski 11 071 8,78 PLN za akcję 2019-12-06
10.12.2019 kupno Wiesław Żyznowski, prezes zarządu 3 509 8,38 PLN za akcję 2019-12-05
04.12.2019 kupno Wiesław Żyznowski, prezes zarządu 1 600 7,87 PLN za akcję 2019-12-02
04.12.2019 kupno Wiesław Żyznowski, prezes zarządu 9 880 7,61 PLN za akcję 2019-11-29