STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFS (SFINKS)


Kapitalizacja 12 879 805    
Kapitał akcyjny: 32 199 512.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 32 199 512 Ilość głosów: 32 199 512
5% akcji: 1 609 975.600 5% głosów: 1 609 975.600
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 16.08.1999 0.100 1.0000 1.0000 0.100 0.100 23.05.2006 03.09.1999 08.06.2006
seria B - Tomasz Morawski 26.04.2000 2.961 1.0000 1.0000 3.061 3.061 23.05.2006 21.07.2000 08.06.2006
seria C - Tomasz Morawski 26.04.2000 0.307 1.0000 1.0000 3.367 3.367 23.05.2006 21.07.2000 08.06.2006
seria D - Tomasz Morawski 26.04.2000 2.951 1.0000 1.0000 6.318 6.318 23.05.2006 21.07.2000 08.06.2006
seria E - Tomasz Morawski 20.09.2002 2.463 4.6700 1.0000 8.781 8.781 23.05.2006 17.04.2003 08.06.2006
seria F - subskrypcja publiczna 29.03.2006 0.500 28.0000 1.0000 23.05.2006
seria G - oferta menedżerska 21.09.2006 0.500 0.0000 1.0000
realizacja oferty menedżerskiej 0.016 0.0000 0.0000 8.797 8.797 08.06.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.007 0.0000 0.0000 8.804 8.804 11.06.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.015 0.0000 0.0000 8.819 8.819 13.06.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.003 0.0000 0.0000 8.823 8.823 14.06.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.006 0.0000 0.0000 8.828 8.828 18.06.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.004 0.0000 0.0000 8.832 8.832 19.06.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.047 0.0000 0.0000 8.879 8.879 20.06.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.007 0.0000 0.0000 8.886 8.886 21.06.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.012 0.0000 0.0000 8.898 8.898 25.06.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.003 0.0000 0.0000 8.901 8.901 26.06.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.026 0.0000 0.0000 8.927 8.927 02.07.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.157 0.0000 0.0000 9.131 9.131 04.07.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.048 0.0000 0.0000 8.974 8.974 03.07.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.007 0.0000 0.0000 9.138 9.138 05.07.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.001 0.0000 0.0000 9.139 9.139 23.07.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.142 0.0000 1.0000 9.281 9.281 07.09.2007
seria H - prawo poboru 1,654814205:1 16.07.2009 5.608 10.5400 1.0000 14.889 14.889 25.02.2010 01.04.2010 04.05.2010
seria I - subskrypcja prywatna 14.03.2011 7.400 5.6500 1.0000
seria J - prawo poboru 1:1 14.03.2011 7.216 5.6500 1.0000 22.106 22.106 27.09.2011
seria L - subskrypcja prywatna 29.06.2012 35.000 0.0000 1.0000
seria K - subskrypcja prywatna 19.03.2013 2.210 0.0000 1.0000 24.316 24.316 30.04.2013
konwersja obligacji zamiennych 2.200 0.0000 1.0000 26.516 26.516 13.06.2013
seria M - subskrypcja prywatna 20.12.2013 2.550 1.0000 1.0000
konwersja obligacji zamiennych 0.237 0.0000 1.0000 26.753 26.753 14.11.2013 30.12.2013
seria N - subskrypcja prywatna 18.11.2015 3.500 3.7000 1.0000 30.253 30.253 09.12.2015 22.08.2016
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.413 0.0000 1.0000 30.666 30.666 30.11.2016 27.01.2017
seria O - oferta menedżerska 30.06.2017 1.118 3.7000 1.0000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.433 0.0000 1.0000 31.100 31.100 05.06.2018
seria P - subskrypcja prywatna 10.10.2018 6.000 1.0000 1.0000
seria P - subskrypcja prywatna 09.01.2019 6.000 1.0000 1.0000
seria P - subskrypcja prywatna 29.04.2019 6.000 1.0000 1.0000
seria P - subskrypcja prywatna 24.01.2020 6.000 1.0000 1.0000
seria L - subskrypcja prywatna 15.10.2019 1.100 1.0000 1.0000 32.200 32.200 10.02.2020
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Krawiec-Rzeszotek Mariola 31.12.2019 1 796 146 5.580 1 796 146 5.580
Quercus TFI SA 28.06.2019 1 870 671 5.810 1 870 671 5.810
Cacek Sylwester 30.07.2019 5 561 690 17.270 5 561 690 17.270
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
02.01.2020 inne insider Raport bieżący nr 1/2020
25.02.2019 kupno osoba związana z osoba pełniąca obowiązki zarządcze 653 061 0,81 zł za akcję 20.02.2019
21.02.2019 sprzedaż członek RN 653 031 0,81 PLN za akcję 2019-02-20
11.08.2017 kupno Top Growth Equities 180 000 2,60 zł 09.08.2017
10.08.2017 kupno Robert Dziubłowski 180 000 2,60 zł 09.08.2017
01.12.2016 inne Monika Miłkowska-Bruczko 69 338 1 zł 30.11.2016
01.12.2016 inne Jacek Kuś 54 000 1 zł 30.11.2016
26.01.2015 kupno insider 3 997 1,28-1,32 zł od 14 do 21 listopada 2014
05.11.2013 kupno insider 16 600 1,99 zł 30.10.2013 r.
21.09.2012 kupno insider 14 364 0,89 - 0,9 zł 14-19.9.2012 r.