STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MMD (MILESTONE)


Kapitalizacja 88 000 000    
Kapitał akcyjny: 0.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 22 000 000 Ilość głosów: 22 000 000
5% akcji: 1 100 000.000 5% głosów: 1 100 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
akcje zwykłe 0.002 0.0100 0.0000 0.002
split 10000:1 03.09.2013 0.000 0.0000 0.0100 20.000 0.002
akcje zwykłe 15.11.2013 2.000 1.5000 0.0100 22.000 0.002 22.11.2013
akcje zwykłe 3.200 5.9000 0.0100
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Milestone Scientific Inc. 30.05.2018 21 689 078 98.590 21 689 078 98.590