STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VTL (VISTAL)


Kapitalizacja 29 001 891    
Kapitał akcyjny: 823 917.350    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 16 478 347 Ilość głosów: 16 478 347
5% akcji: 823 917.350 5% głosów: 823 917.350
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
split 1:100 11.06.2012 0.000 0.0000 0.0500 10.000 0.500 27.06.2012
seria A - akcje założycielskie 12.03.1991 0.100 0.0000 5.0000 0.100 0.500 05.12.2013 26.03.1991 08.01.2014
seria B - subskrypcja publiczna 26.06.2012 4.210 12.0000 0.0500 14.210 0.711 05.12.2013 30.12.2013 08.01.2014
połączenie z Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. 31.05.2016 0.000 0.0000 0.0000 08.06.2016
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Matyka Bożena 30.05.2017 2 500 000 15.170 2 500 000 15.170
Matyka Ryszard 23.07.2015 7 500 000 45.510 7 500 000 45.510