STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

2IT (2INTELLECT)


Kapitalizacja 4 840 000    
Kapitał akcyjny: 1 100 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 2 200 000 Ilość głosów: 2 200 000
5% akcji: 110 000.000 5% głosów: 110 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.12.2012 1.200 0.5000 0.5000 1.200 0.600 29.01.2014 31.01.2013
seria B - subskrypcja prywatna 28.06.2013 1.000 0.6000 0.5000 2.200 1.100 29.01.2014 20.11.2013
seria D - subskrypcja prywatna 28.04.2020 15.000 0.0000 0.5000
zmiana firmy z 2Intellect.com SA na Intelligent Gaming Solutions SA 28.04.2020 0.000 0.0000 0.0000 22.06.2020
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
PC Guard SA 29.01.2014 600 000 27.270 600 000 27.270
FinTech Ventures SA 28.04.2020 850 000 38.640 850 000 38.640