STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LAB (LABOPRINT)


Kapitalizacja 36 176 000    
Kapitał akcyjny: 3 617 600.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 3 617 600 Ilość głosów: 6 261 600
5% akcji: 180 880.000 5% głosów: 313 080.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 16.07.2013 2.644 1.0000 1.0000 2.644 2.644 01.08.2013
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 16.07.2013 0.661 1.0000 1.0000 3.305 3.305 03.02.2014 01.08.2013 22.12.2015
seria C - subskrypcja prywatna 05.09.2013 0.211 1.5000 1.0000 3.516 3.516 03.02.2014 14.11.2013 22.12.2015
seria D - subskrypcja prywatna 30.06.2015 0.027 0.0000 1.0000 3.543 3.543 24.08.2015 22.12.2015
seria E - subskrypcja prywatna 30.06.2015 0.075 1.0000 1.0000 3.618 3.618 15.09.2015 22.12.2015
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Niedzielski Wiesław 03.02.2014 1 652 500 45.670 2 974 500 47.500
Fryc Krzysztof 03.02.2014 1 652 500 45.670 2 974 500 47.500
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
01.12.2017 sprzedaż Michał Jerzy Jordan 9 694 10,58 zł 27.11.2017
12.01.2016 inne insider Szczegóły: Raport bieżący nr 1/2016