STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HLD (HOLLYWOOD)


Kapitalizacja 59 261 777    
Kapitał akcyjny: 60 164 241.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 60 164 241 Ilość głosów: 77 664 241
5% akcji: 3 008 212.050 5% głosów: 3 883 212.050
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 19.10.2012 0.200 0.0000 1.0000 0.200 0.200 31.10.2012
seria B - subskrypcja prywatna 06.05.2013 17.300 0.0000 1.0000 17.500 17.500 27.05.2013
seria H - subskrypcja prywatna 30.06.2015 3.486 3.0000 1.0000
seria K- subskrypcja prywatna 18.11.2016 0.005 31.3000 1.0000 50.164 50.164 16.02.2017
seria C - subskrypcja prywatna 24.06.2013 12.700 0.0000 1.0000 30.200 30.200 10.07.2013 29.12.2017
seria D - subskrypcja prywatna 22.10.2013 0.800 1.0000 1.0000 31.000 31.000 20.02.2014 16.12.2013 29.12.2017
seria E - Iwona Monika Markowska, Teodor Malinow, Piotr Żaboklicki 02.03.2015 2.414 3.0000 1.0000 33.414 33.414 01.07.2015 29.12.2017
seria F - subskrypcja prywatna 28.07.2015 1.700 3.0000 1.0000 35.114 35.114 16.11.2015 29.12.2017
seria G - subskrypcja prywatna 28.07.2015 0.395 4.5000 1.0000 35.509 35.509 03.02.2016 29.12.2017
podwyższenie kapitału 3.486 0.0000 1.0000 38.995 38.995 11.02.2016 29.12.2017
seria I - subskrypcja prywatna 29.02.2016 1.164 4.8100 1.0000 40.159 40.159 22.03.2016 29.12.2017
seria J - subskrypcja prywatna 29.02.2016 10.000 3.2500 1.0000 50.159 50.159 21.04.2016 29.12.2017
seria L - subskrypcja prywatna 19.04.2019 10.000 1.0000 1.0000 60.164 60.164 19.06.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Konieczkowski, Adam Andrzej 19.09.2019 27 781 907 46.180 45 281 907 35.770
21 Concordia 3 S.a.r.l. 19.09.2019 32 382 334 53.000 32 382 334 41.000
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
23.09.2019 kupno podmiot blisko związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 3 000 000 1 zł za akcję 19.09.2019
21.05.2019 inne insider Raport bieżący nr 12/2019
25.07.2016 kupno podmiot związany z prezesem zarządu 271 375 3 zł za akcję 22.07.2016
01.06.2015 sprzedaż Członek RN 1 100 000 po cenie 5,00 zł za jedną akcję 28 maja 2015 roku
04.09.2014 kupno insider 1 550 000 28.8.2014 r.