STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APL (AMPLI)


Kapitalizacja 820 500    
Kapitał akcyjny: 3 282 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 3 282 000 Ilość głosów: 7 098 000
5% akcji: 164 100.000 5% głosów: 354 900.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 16.12.1994 0.000 1 000.0000 1 000.0000 0.102 10.07.1997 22.12.1994
seria A - rozszerzenie emisji (uprz.) 06.01.1997 0.000 1 000.0000 1 000.0000 0.442 10.07.1997 10.03.1997
split 1:1000 07.03.1997 0.000 0.0000 1.0000 0.442 0.442 10.03.1997
seria B - prawo poboru (uprz.) 07.03.1997 0.220 1.0000 1.0000 0.662 0.662 10.07.1997 21.04.1997
seria C - prawo poboru (uprz.) 07.03.1997 0.292 1.5000 1.0000 0.954 0.954 10.07.1997 21.04.1997
seria D - subskrypcja prywatna 07.03.1997 0.528 1.6000 1.0000 1.482 1.482 10.07.1997 21.04.1997 14.10.1997
seria E - subskrypcja publiczna 07.03.1997 1.800 2.4000 1.0000 3.282 3.282 10.07.1997 08.09.1997 14.10.1997
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 0.000 0.0000 0.0000 29.07.2014
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Kostyrzewski Artur 30.04.1999 460 000 14.020 2 300 000 32.400
Madura Waldemar 06.02.2006 494 000 15.050 2 470 000 34.790
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
03.01.2005 kupno Marlena Madura, żona Waldemara Madura, prezesa zarządu 7 382 3,97 - 4,30 zł 30 listopada oraz 28 i 29 grudnia 2004
13.10.2000 kupno Waldemar Madura, prezes zarządu 14 379 1,31 - 1,66 zł od 4 sierpnia do 13 października 2000r.