STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BDZ (BEDZIN)


Kapitalizacja 34 326 280    
Kapitał akcyjny: 15 746 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 3 149 200 Ilość głosów: 3 149 200
5% akcji: 157 460.000 5% głosów: 157 460.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w SA 23.02.1993 0.315 0.0000 50.0000 0.315 15.746 31.07.1998 01.04.1993 08.12.1998
split 1:10 30.12.1997 0.000 0.0000 5.0000 3.149 15.746 18.02.1998
seria B - subskrypcja publiczna 30.12.1997 1.575 20.0000 0.0000 31.07.1998
kapitał docelowy 26.06.2001 2.361 0.0000 5.0000 5.511 27.556
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Skarb Państwa 14.04.2005 157 466 5.000 157 466 5.000
Autodirect SA 28.06.2018 269 037 8.540 269 037 8.540
Familiar SA, SICAV-SIR 28.06.2019 309 084 9.810 309 084 9.810
Bank Gospodarstwa Krajowego 14.04.2005 311 355 9.880 311 355 9.880
AgioFunds TFI SA 28.06.2019 338 788 10.760 338 788 10.760
Kwiatkowski Krzysztof 27.07.2016 785 108 24.930 785 108 24.930
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
02.10.2019 sprzedaż członek RN 50 000 16 zł za akcję 01.10.2019
21.05.2019 kupno podmiot związany z osobą pełniącą ob. zarządcze 12 000 23 zł za akcję 17.05.2019
20.05.2019 sprzedaż podmiot związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 12 000 23 zł za akcję 17.05.2019
29.10.2018 sprzedaż Waldemar Organista 100 000 15 zł za akcję 29.10.2018
13.06.2018 sprzedaż Waldemar Organista 12 000 25 zł za akcję 11.06.2018
04.06.2018 kupno Autodirect SA 16 000 25 zł za akcję 01.06.2018
04.06.2018 sprzedaż Waldemar Organista 28 000 25 zł za akcję 01.06.2018
29.03.2018 sprzedaż Waldemar Organista 40 000 24,50 zł 28.03.2018
20.02.2018 kupno Autodirect SA 13 000 25,40 zł 19.02.2018
25.01.2018 sprzedaż Waldemar Organista 60 000 25 zł 24.01.2018