STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BDL (BUDOPOL)


Kapitalizacja 3 120 000    
Kapitał akcyjny: 795 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 52 000 000 Ilość głosów: 52 000 000
5% akcji: 2 600 000.000 5% głosów: 2 600 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 17.11.1994 0.010 10.0000 10.0000 0.010 0.100 22.10.1997 03.01.1995 09.04.1998
seria B - prawo poboru 15.07.1995 0.070 10.0000 10.0000 0.080 0.800 22.10.1997 16.11.1995 09.04.1998
seria C - Mostostal-Export SA 15.07.1995 0.070 10.0000 10.0000 0.150 1.500 22.10.1997 16.11.1995 09.04.1998
seria D - prawo poboru 15.02.1997 0.150 10.0000 10.0000 0.300 3.000 22.10.1997 05.05.1997 29.06.1998
split 1: 10 17.06.1997 0.000 0.0000 1.0000 3.000 3.000 19.08.1997
seria E - subskrypcja publiczna 17.06.1997 1.500 3.0000 1.0000 4.500 4.500 22.10.1997 16.01.1998 09.04.1998
seria F - subskrypcja publiczna 26.05.1999 1.250 0.0000 1.0000 02.09.1999
seria F - subskrypcja publiczna 30.05.2006 7.500 1.0000 1.0000 12.000 12.000 17.10.2006 23.08.2006 16.11.2006
seria H - prawo poboru 1:1 09.08.2006 13.000 1.0000 1.0000 26.000 26.000 17.10.2006 06.12.2006
seria I - prawo poboru 1:1 20.05.2008 26.000 1.0000 1.0000 52.000 52.000 10.12.2008 19.01.2009
seria G - subskrypcja prywatna 09.08.2006 1.000 1.0000 1.0000 13.000 13.000 08.09.2006 28.01.2009
seria J - subskrypcja prywatna 17.12.2009 0.600 0.0000 1.0000
seria K - subskrypcja prywatna 17.12.2009 0.600 0.0000 1.0000
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 0.000 0.0000 0.0000 04.09.2013
renominacja akcji 03.04.2014 0.000 0.0000 0.0100 52.000 0.520 21.05.2014
realizacja warrantów subskrypcyjnych 275.000 0.0000 0.0100 79.500 0.795 14.12.2015
seria K1 - subskrypcja otwarta 28.04.2016 250.000 0.0100 0.0100
scalenie akcji 200:1 31.05.2016 0.000 0.0000 2.0000 0.795
seria - F Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 22.03.2006 7.500 1.0000 0.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
porozumienie akcjonariuszy 30.05.2015 12 417 894 23.880 12 417 894 23.880
Polonit Consortium sp. z o.o. SKA 29.12.2015 20 000 000 38.460 20 000 000 38.460
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
30.01.2015 kupno Członek RN 25 000 0,04 do 0,07 zł 14.07.2014 r. do 16.09.2014
20.01.2012 kupno prezes zarządu 2 600 0,95 zł 18.8.2011 r.
16.03.2010 sprzedaż Robert Cembrzyński, wiceprezes zarządu 35 688 po średniej cenie 1,18 zł od 10 do 15 marca 2010
05.03.2010 sprzedaż Robert Cembrzyński, wiceprezes zarządu 70 000 po średniej cenie 1,13 zł 2 marca 2010
12.10.2009 sprzedaż Robert Cembrzyński, wiceprezes zarządu 17 312 po średiej cenie 1,19 zł 9 października 2009
24.09.2009 sprzedaż Janusz Konopka, przewodniczący RN 100 000 po średniej cenie 1,26 zł
16.04.2009 sprzedaż Gant Development 4 862 343 10 kwietnia 2009
04.11.2008 kupno prezes zarządu 20 400 1,00 zł
04.11.2008 kupno prezes zarządu 2 000 2,17 zł 4-7 lipca 2008