STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKH (SKARBIEC)


Kapitalizacja 156 898 571    
Kapitał akcyjny: 5 457 341.600    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 6 821 677 Ilość głosów: 6 821 677
5% akcji: 341 083.850 5% głosów: 341 083.850
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 11.02.2014 6.456 32.5000 0.8000 6.456 5.165 27.10.2014 25.03.2014 18.11.2014
seria C - subskrypcja prywatna 22.12.2016 0.426 0.0000 0.8000
seria D - subskrypcja prywatna 22.12.2016 0.102 0.8000 0.8000
seria B - subskrypcja prywatna 24.06.2014 0.365 0.0000 0.8000 6.822 5.456 25.07.2014
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Skarbiec Holding SA 18.01.2016 3 839 0.060 3 839 0.060
PKO BP Bankowy OFE 31.12.2018 378 034 5.540 378 034 5.540
Value FIZ Subfundusz 1 10.12.2018 421 137 6.170 421 137 6.180
MetLife OFE 31.12.2018 499 663 7.320 499 663 7.320
Copernicus Capital TFI SA 28.11.2018 1 108 079 16.240 1 108 079 16.250
Aoram sp. z o.o. 07.12.2018 2 251 152 33.000 2 251 152 33.000
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
10.09.2018 kupno Andrzej Sołdek 1 744 23,9 zł za akcję 10.09.2018
10.09.2018 kupno Andrzej Sołdek 2 150 23,7 zł za akcję 07.09.2018
20.06.2018 kupno Ewa Radkowska-Świętoń 4 005 24,17 zł za akcję 20.06.2018
20.06.2018 kupno Ewa Radkowska-Świętoń 10 000 25,64 zł za akcje 19.06.2018
07.11.2016 kupno Tomasz Stadnik, członek zarządu 3 100 34,00 za akcje 3/11/2016
07.11.2016 kupno Tomasz Stadnik, członek zarządu 4 700 34,26 zł za akcję 2/11/2016
14.03.2016 kupno prezes zarządu 3 036 4 marca 2016