STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMC (COMECO)


Kapitalizacja 1 830 000    
Kapitał akcyjny: 1 220 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 12 200 000 Ilość głosów: 12 200 000
5% akcji: 610 000.000 5% głosów: 610 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - subskrypcja prywatna 09.09.2011 1.900 0.1000 0.1000 11.400 1.140 10.12.2014 13.03.2012
seria D - subskrypcja prywatna 13.08.2014 0.800 1.0000 0.1000 12.200 1.220 10.12.2014 10.03.2015
seria A - akcje założycielskie 07.04.2011 1.000 0.0000 0.1000 1.000 0.100 31.05.2011
seria B - subskrypcja prywatna 09.09.2011 8.500 0.1000 0.1000 9.500 0.950 17.02.2012
seria E - subskrypcja prywatna 22.01.2020 9.091 0.1100 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Advantum Investments sp. z o.o. 10.12.2014 1 750 000 14.340 1 750 000 14.340
Komosiński Jerzy 10.12.2014 9 500 000 77.860 9 500 000 77.860