STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRT (PROTEKTOR)


Kapitalizacja 77 608 128    
Kapitał akcyjny: 9 510 800.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 19 021 600 Ilość głosów: 19 021 600
5% akcji: 951 080.000 5% głosów: 951 080.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w SA 21.02.1992 0.250 0.0000 10.0000 0.250 2.495 05.03.1998 30.03.1992 24.07.1998
obniżenie kapitału 12.09.1995 0.000 0.0000 3.1300 0.250 0.781 07.11.1995
przeniesienie kapitału zapasowego na akcyjny 16.10.1997 0.000 0.0000 12.0000 0.250 2.994 31.10.1997
split 1:4 16.10.1997 0.000 0.0000 3.0000 0.998 2.994 31.10.1997
seria B - subskrypcja publiczna 05.11.1997 0.674 11.0000 3.0000 1.672 5.016 05.03.1998 19.05.1998 24.07.1998
zmiana firmy na Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA 04.03.1999 0.000 0.0000 0.0000 11.03.1999
umorzenie akcji 10.05.2000 -0.021 0.0000 3.0000 1.652 5.016 22.05.2000
umorzenie akcji 17.01.2003 -0.091 0.0000 3.0000 1.561 4.744 04.06.2003
split 1:6 28.07.2006 0.000 0.0000 0.5000 9.365 4.744 22.08.2006
seria C - prawo poboru 1:1 28.07.2006 9.365 1.0400 0.5000 18.729 9.426 05.03.2007 20.03.2007
seria D 28.03.2008 0.292 12.8400 0.5000 19.022 9.572 30.04.2008 24.06.2008
seria E - oferta menedżerska 25.04.2019 0.571 3.5200 0.5000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
PKO TFI SA 18.10.2019 1 763 107 9.270 1 763 107 9.270
NN OFE 18.10.2019 1 859 005 9.000 1 859 005 9.000
Filipiak Tomasz 29.10.2018 5 631 323 29.000 5 631 323 29.000
Luma Holding Ltd. 18.12.2018 6 258 106 32.900 6 258 106 32.900
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
22.01.2019 inne insider Raport bieżący nr 3/2019
21.01.2019 kupno wiceprzewodniczący RN 3 077 4,40 zł za akcję 16-18.01.2019
19.12.2018 kupno żona członka RN 1 473 4,40 zł za akcję 17, 19.12.2018
19.12.2018 kupno członek RN 2 288 4,40 zł za akcje 17.12.2018
29.10.2018 kupno KASPEREK ANDRZEJ 10 000 4,64 zł za akcję 25-29.10.2018
13.07.2018 kupno Marek Młotek Kucharczyk 3 700 3,95 zł za akcję 11.07.2018 - 12.07.2018
04.07.2018 kupno Marek Młotek Kucharczyk 6 479 3,84 zł za akcję
20.05.2011 kupno insider 6 352 4,80 zł 20 maja 2011 r.
12.01.2011 kupno członek zarządu 1 380 4,80 zł 11 stycznia 2011 r.
07.10.2010 kupno osoba wchodząca w skład organu zarządzającego 2 500 5,05 zł 6 października 2010