STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IST (INFOSCAN)


Kapitalizacja 6 798 061    
Kapitał akcyjny: 522 927.800    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 5 229 278 Ilość głosów: 5 229 278
5% akcji: 261 463.900 5% głosów: 261 463.900
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie w SA 12.05.2014 1.650 0.1000 0.1000 1.650 0.165 20.03.2015 06.06.2014
seria B - subskrypcja prywatna 24.06.2014 0.154 0.0000 0.1000 1.804 0.180 20.03.2015 31.10.2014
seria C - subskrypcja prywatna 19.11.2015 0.260 4.0000 0.1000 2.064 0.206 30.12.2015
seria D - subskrypcja prywatna 14.10.2016 0.440 1.1000 0.1000 2.504 0.250 01.12.2016
seria F - subskrypcja prywatna 09.02.2017 1.870 1.0000 0.1000 4.374 0.437 10.03.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.160 0.0000 0.1000 4.534 0.453 29.06.2017
seria E - oferta menedżerska 30.12.2016 0.160 6.0000 0.1000
seria G - subskrypcja prywatna 06.09.2018 0.260 6.0000 0.1000 4.794 0.479 15.02.2019
seria I - subskrypcja prywatna 13.08.2019 0.043 0.0000 0.1000
seria J - subskrypcja prywatna 13.08.2019 0.904 0.0000 0.1000
seria K - oferta menedżerska 13.08.2019 0.600 0.1000 0.1000
seria H - subskrypcja prywatna 13.08.2019 0.050 2.0200 0.1000
seria L - subskrypcja prywatna 09.10.2019 0.130 3.0000 0.1000 4.924 0.492 20.11.2019
konwersja obligacji 0.306 0.0000 0.1000 5.229 0.523 10.01.2020
seria M - subskrypcja prywatna 27.01.2020 1.567 0.0000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Gnich Jacek 23.04.2020 293 385 5.610 293 385 5.610
Saturn TFI SA 03.11.2017 300 000 5.740 300 000 5.740
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
19.11.2019 kupno wiceprezes zarządu 4 360 2,21 PLN za akcję 2019-11-19
19.09.2019 inne członek RN 85 000 2,9200 PLN za akcję 2019-09-18
03.07.2019 kupno członek RN 1 150 4,22 zł za akcję 02.07.2019
18.06.2019 kupno członek RN 1 500 3,58 PLN za akcję 2019-06-17
18.06.2019 kupno osoba związana z członkiem RN 1 000 2,63 PLN za akcję 2019-05-23
18.06.2019 kupno przewodniczący RN 2 500 3,598 PLN za akcję 2019-06-17
16.05.2019 kupno członek RN 1 771 3,14 PLN za akcję 2019-05-16
25.03.2019 kupno członek RN 1 717 5,22 zł za akcję 25.03.2019
18.02.2019 kupno członek RN 4 632 4,26 zł za akcję 18.02.2019
21.01.2019 kupno członek RN 4 600 6,97 zł za akcję 21.01.2019