STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AAT (ALTA)


Kapitalizacja 19 799 449    
Kapitał akcyjny: 15 230 345.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 15 230 345 Ilość głosów: 21 660 613
5% akcji: 761 517.250 5% głosów: 1 083 030.650
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 3.530 1.0000 1.0000 3.530 3.530 30.04.1998 01.12.1997
seria B - subskrypcja publiczna 05.12.1997 2.000 3.0000 1.0000 5.530 5.530 30.04.1998 13.10.1998 20.01.1999
seria C - Eagle International Trading 03.08.2004 2.805 1.6900 1.0000 8.335 8.335 05.01.2005 11.04.2005
seria E - ofera menedżerska 23.04.2007 0.300 0.0000 1.0000
seria D - Elżbieta i Lesław Moritz 22.06.2006 1.377 8.3000 1.0000 9.712 9.712 21.02.2007 24.10.2007
seria F - subskrypcja publiczna 30.05.2007 5.500 20.0000 1.0000 15.212 15.212 30.10.2007 14.11.2007
seria G - ofera menedżerska 22.05.2009 0.300 0.0000 1.0000
seria H - oferta menedżerska 26.06.2013 0.300 0.0000 1.0000
zmiana firmy z TUP SA na Alta SA 26.06.2013 0.000 0.0000 0.0000 10.10.2013
Seria H - oferta menedżerska 18.06.2015 0.300 1.0000 1.0000
seria G - oferta menedżerska 18.06.2015 0.300 1.0000 1.0000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.018 0.0000 1.0000 15.230 15.230 10.03.2020
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Investors TFI SA 30.06.2018 1 488 505 9.780 1 488 505 6.880
Hlamata Holdings Ltd. 31.01.2017 7 834 438 51.000 14 109 638 65.000
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
31.01.2017 kupno Hlamata Holdings Limited, 1 238 621 3,12 PLN 2017_01-30
24.04.2015 sprzedaż Prezes zarządu 19 074 średnia cena transakcji 1,76 - 1,82 zł za jedną akcję 16-22 kwietnia 2015
13.02.2014 kupno insider 546 3,51 zł 23-24.10.2013 r.
01.02.2012 kupno Lesław Moritz, przewodniczący RN 300 4,51 - 5,8 zł 13.1 - 28.8.2011 r.
27.09.2010 sprzedaż Lesław Moritz, przewodniczący RN 150 000 7,10 zł 23 września 2010
09.04.2009 kupno Hlamata Holdings Limited 22 236 13,95 zł nabycie akcji w ramach wezwania, transakcja w dniu 3 kwietnia.
23.09.2008 kupno Osoba zarządzająca 5 500 8,12-13,42 zł
03.06.2008 kupno Osoba powiązana 7 500 12,90 zł Pani Elżbieta Moritz. Pan Rober Moritz łącznie z Panem Lesławem Moritz oraz Panią Elżbietą Moritz kontrolują 5,03% głosów.
22.11.2007 kupno Członek Rady Nadzorczej 1 000 po średniej cenie 17,75 zł
05.09.2007 kupno Osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych 1 713 29.8000