STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JJB (JUJUBEE)


Kapitalizacja 9 075 000    
Kapitał akcyjny: 363 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 3 630 000 Ilość głosów: 3 630 000
5% akcji: 181 500.000 5% głosów: 181 500.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria D - subskrypcja publiczna 14.05.2015 0.830 1.8000 0.1000 3.330 0.333 21.05.2015 10.09.2015
seria A - założycielskie 1.500 0.0000 0.1000 1.500 0.150 08.02.2012
seria B - subskrypcja prywatna 05.12.2012 0.500 0.0000 0.1000 2.000 0.200
seria C - subskrypcja prywatna 16.07.2014 0.500 0.0000 0.1000 2.500 0.250
seria E - subskrypcja prywatna 28.07.2017 0.050 11.0000 0.1000 3.380 0.338 08.11.2017
seria F - subskrypcja prywatna 19.01.2018 0.150 7.0000 0.1000 3.530 0.353 15.03.2018
seria G - subskrypcja prywatna 06.03.2019 0.100 5.0000 0.1000 3.630 0.363 08.04.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Stępień Michał 10.07.2019 248 870 6.860 248 870 6.860
Zieliński Igor 05.03.2019 351 000 9.670 351 000 9.670
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
12.07.2019 kupno/sprzedaż insider Raport bieżący nr 17/2019
07.03.2019 sprzedaż członek RN 19 127 3,51 PLN za akcję 2019-03-05
07.03.2019 sprzedaż członek RN 50 000 2,70 PLN za akcję 2019-03-05
07.03.2019 sprzedaż członek RN 31 500 3,42 PLN za akcję 2019-03-05
07.03.2019 inne członek RN 6 500 0,10 PLN za akcję 2019-03-06
07.03.2019 inne członek RN 10 000 2019-03-06
07.03.2019 inne członek RN 6 500 0,10 PLN za akcję 2019-03-06
07.03.2019 inne członek RN 10 000 5,00 PLN za akcję 2019-03-06
07.03.2019 kupno członek RN 7 000 0,10 PLN za akcję 2019-03-06
07.03.2019 inne członek RN 10 000 5,00 PLN za akcję 2019-03-06