STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGL


Kapitalizacja 97 365 120    
Kapitał akcyjny: 7 159 200.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 7 159 200 Ilość głosów: 11 168 352
5% akcji: 357 960.000 5% głosów: 558 417.600
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 14.11.2001 0.081 50.0000 50.0000 0.081 4.057 25.02.2002
seria B - subskrypcja prywatna 20.09.2002 0.027 0.0000 50.0000 0.108 5.409
split 1:50 08.05.2015 0.000 0.0000 1.0000 5.409 5.409 08.06.2015
renumeracja akcji: seria A, A1, B, B1 08.05.2015 0.000 1.0000 1.0000 08.06.2015
seria C - subskrypcja publiczna 08.07.2015 1.750 19.0000 1.0000 7.159 7.159 23.10.2015 21.12.2015 03.02.2016
połączenie z Marcato sp. z o.o., C.E.P. Polska sp. z o.o. i Moulds sp. z o.o. 26.09.2019 0.000 0.0000 0.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Korporacja KGL SA 08.10.2019 17 950 0.250 17 950 0.160
NN OFE 26.09.2019 599 200 8.370 599 200 5.370
Aviva Investors Poland TFI SA 10.06.2019 657 282 9.180 657 282 5.890
Skibiński Lech 23.10.2015 1 352 300 18.890 2 354 588 21.110
Okulus Zbigniew 23.10.2015 1 352 300 18.890 2 354 588 21.110
Gromkowski, Krzysztof Stanisław 24.10.2018 1 359 800 18.990 2 362 088 21.180
Strzelczak Ireneusz 24.10.2018 1 359 800 18.990 2 362 088 21.180
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
17.02.2017 kupno Tomasz Dziekan 1 000 22,50-22,70 zł za akcje 17 luty 2017
20.04.2016 sprzedaż insider 1 200 po średniej cenie 21 zł za 1 akcję. 15.04.2016