STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MDI (MDIENERGIA)


Kapitalizacja 133 714 667    
Kapitał akcyjny: 161 379 771.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 46 108 506 Ilość głosów: 46 108 506
5% akcji: 2 305 425.300 5% głosów: 2 305 425.300
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
I emisja - utworzenie funduszu 15.12.1994 1.000 0.1000 0.1000 1.000 0.100 03.04.1997 31.03.1995 12.06.1997
II emisja - wkład niepieniężny 02.09.1995 32.000 8.5300 0.1000 33.000 3.300 03.04.1997 12.09.1995 12.06.1997
III emisja - wkład niepieniężny 27.12.1995 1.000 38.5300 0.1000 34.000 3.400 03.04.1997 16.01.1996 12.06.1997
IV emisja - wkład niepieniężny 23.04.1996 0.500 25.9000 0.1000 34.500 3.450 03.04.1997 22.05.1996 12.06.1997
V emisja - wkład niepieniężny 23.05.1996 0.400 80.5400 0.1000 34.900 3.490 03.04.1997 13.06.1996 12.06.1997
VI emisja - wkład niepieniężny 13.06.1996 0.100 1.9800 0.1000 35.000 3.500 03.04.1997 25.06.1996 12.06.1997
umorzenie akcji 09.12.1996 -3.974 0.0000 0.1000 31.026 3.103 17.12.1996
umorzenie akcji 21.08.1997 -0.225 0.0000 0.1000 30.771 3.077 12.11.1997
umorzenie akcji 28.10.1998 -0.313 0.0000 0.1000 30.458 3.046 23.11.1998
umorzenie akcji 20.10.1999 -0.402 0.0000 0.1000 30.056 3.006 02.02.2000
umorzenie akcji -1.586 0.0000 0.1000 28.471 2.847 12.12.2003
umorzenie akcji 22.12.2003 -7.001 0.0000 0.1000 21.470 2.147 17.05.2004
umorzenie akcji -5.365 0.0000 0.1000 16.105 1.610 30.11.2005
umorzenie akcji 31.10.2006 -10.629 0.0000 0.1000 5.476 0.548 10.05.2007
zmiana firmy z Foksal NFI SA na BBI Zeneris NFI SA 12.09.2007 0.000 0.0000 0.0000 03.12.2007
seria B - zamienna 03.09.2007 19.886 0.0000 0.1000 25.362 2.536 28.09.2007 20.03.2008
seria C - prawo poboru 1:4 27.02.2008 101.448 0.5500 0.1000 126.810 12.681 21.08.2008 05.09.2008
seria D - subskrypcja prywatna 26.10.2009 12.680 0.0000 0.1000 139.490 13.949 07.12.2009 10.11.2009 15.12.2009
zmiana firmy z BBI Zeneris NFI SA na BBI Zeneris SA 09.04.2013 0.000 0.0000 0.0000 24.04.2013
seria F - subskrypcja prywatna 23.05.2013 80.000 0.1000 0.1000
renumeracja akcji: seria A 21.08.2013 0.000 0.0000 0.0000
zmiana firmy z BBI Zeneris SA na Skystone Capital SA 24.06.2013 0.000 0.0000 0.0000 30.09.2013
obniżenie kapitału 21.08.2013 -0.000 0.0000 0.1000 146.851 14.685 13.06.2014
scalenie akcji 100:1 19.02.2014 0.000 0.0000 10.0000 1.469 14.685 13.06.2014
seria A1 - prawo poboru 2:1 21.08.2013 73.425 0.1000 0.1000
seria B - subskrypcja prywatna 20.08.2015 0.140 4.0000 3.5000
seria C - subskrypcja prywatna 20.08.2015 7.060 4.0000 3.5000
seria D - subskrypcja prywatna 20.08.2015 37.440 4.0000 3.5000
zmiana firmy z Skystone Capital SA na MDI Energia SA 20.08.2015 0.000 0.0000 0.0000 23.11.2015
renominacja akcji 20.08.2015 0.000 0.0000 3.5000 1.469 5.140 23.11.2015
podwyższenie kapitału 44.640 0.0000 3.5000 46.109 161.380 28.12.2015
połączenie z MDI SA 25.01.2016 0.000 0.0000 0.0000 01.02.2016
seria E - prawo poboru 21:2 09.04.2013 7.361 0.1700 0.1000 146.851 1.468 19.06.2013 15.07.2013
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
MDI Energia SA 29.12.2017 4 000 000 8.680 4 000 000 8.680
Sochacki Grzegorz 29.12.2015 4 680 000 10.150 4 680 000 11.110
Ipopema TFI SA 13.04.2016 30 431 613 66.000 30 431 613 72.270
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
28.04.2016 kupno osoba bliskoz wiązana a członkiem RN 11 611 za cenę 4,00 zł za jedną akcję 13 kwietnia 2016
05.01.2016 inne podmiot blisko związany z członkiem RN 30 420 000 o wartości nominalnej 3,50 zł i cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję 29 grudnia 2015
04.01.2016 kupno insider 4 680 000 4,00 zł za jedną akcję Szczegóły: Raport bieżący nr 2/2016
04.01.2016 kupno insider 780 000 4 zł za akcję 29 grudnia 2015
30.01.2015 sprzedaż Prokurent 1 306 1,40 zł 23 grudnia 2014
14.11.2014 kupno insider 3 274 900 10 zł 7.11.2014 r.
24.09.2014 kupno insider 5 710 000 0,05 zł 23.9.2014 r.
18.09.2014 sprzedaż insider 3 273 877 0,04 zł 8.9.2014 r.
27.05.2013 kupno insider 394 742 0,12 zł 27.5.2013 r.
26.03.2013 kupno insider 797 724 0,17 zł 25.3.2013 r.