STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LUK (LUKARDI)


Kapitalizacja 5 261 400    
Kapitał akcyjny: 666 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 6 660 000 Ilość głosów: 11 560 000
5% akcji: 333 000.000 5% głosów: 578 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria B - subskrypcja prywatna 5.600 0.8100 0.1000 6.600 0.660 28.08.2015
seria A - założycielska 18.11.2014 1.000 0.0000 0.1000 1.000 0.100 29.03.2016 25.02.2015
seria C - subskrypcja prywatna 09.09.2015 0.060 3.3500 0.1000 6.660 0.666 29.03.2016 04.11.2015
seria D - prawo poboru 1:1.75 30.06.2016 11.655 0.0000 0.1000
połączenie z Sappeers sp. z o.o. 22.12.2016 0.000 0.0000 0.0000 28.02.2017
zmiana firmy z SAPpeers.com SA na Lukardi SA 22.12.2016 0.000 0.0000 0.0000 28.02.2017
seria E - prawo poboru 1:3 08.03.2017 19.980 0.0000 0.1000
seria D - subskrypcja prywatna 08.03.2017 0.100 0.0000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Luty Krzysztof 12.09.2019 356 872 5.360 613 744 5.310
Akquinet Polska sp. z o.o. 13.07.2018 1 000 000 15.020 2 000 000 17.300
Karnat, Jacek Piotr 30.06.2017 1 331 128 19.990 2 662 256 23.030
Aniołowie Konsultingu sp. z o.o. 12.09.2019 2 744 000 41.200 5 338 000 46.180
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
18.04.2017 sprzedaż Jacek Karnat 460 872 0,16 zł za akcję 13.04.2017