STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BBD (BBIDEV)


Kapitalizacja 36 986 669    
Kapitał akcyjny: 50 945 825.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 10 189 165 Ilość głosów: 10 189 165
5% akcji: 509 458.250 5% głosów: 509 458.250
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
I emisja - utworzenie funduszu 15.12.1994 1.000 0.1000 0.1000 1.000 0.100 03.04.1997 31.03.1995 12.06.1997
II emisja - wkład niepieniężny 02.09.1995 32.000 7.2700 0.1000 33.000 3.300 03.04.1997 12.09.1995 12.06.1997
III emisja - wkład niepieniężny 27.12.1995 1.000 27.5200 0.1000 34.000 3.400 03.04.1997 16.01.1996 12.06.1997
IV emisja - wkład niepieniężny 23.04.1996 0.500 31.3200 0.1000 34.500 3.450 03.04.1997 22.05.1996 12.06.1997
V emisja - wkład niepieniężny 23.05.1996 0.400 85.1700 0.1000 34.900 3.490 03.04.1997 13.06.1996 12.06.1997
VI emisja - wkład niepieniężny 13.06.1996 0.100 11.0400 0.1000 35.000 3.500 03.04.1997 25.06.1996 12.06.1997
umorzenie akcji 09.12.1996 -3.974 0.0000 0.1000 31.026 3.103 17.12.1996
umorzenie akcji 21.08.1997 -0.225 0.0000 0.1000 30.771 3.077 15.10.1997
umorzenie akcji 30.10.1998 -0.313 0.0000 0.1000 30.458 3.046 08.12.1998
umorzenie akcji 14.01.2004 -7.615 0.0000 0.1000 22.844 2.284 17.06.2004
seria B - prawo poboru 1:4 02.06.2006 91.374 0.2000 0.1000 114.218 11.422 27.07.2006 03.10.2006 16.10.2006
zmiana firmy z NFI Piast SA na BBI Development NFI SA 07.12.2006 0.000 0.0000 0.0000 29.12.2006
seria C - prawo poboru 1:1 25.01.2007 114.218 0.5000 0.1000 228.435 22.844 15.06.2007
seria D - oferta menedżerska 23.10.2007 4.000 1.6600 0.1000
seria E - oferta menedżerska 23.10.2007 4.000 1.7800 0.1000
seria F - oferta menedżerska 23.10.2007 4.000 1.9000 0.1000
seria G - BB Investment sp. z o.o. 12.12.2007 17.300 1.4300 0.1000 245.735 24.574 24.01.2008 07.02.2008
seria H - subskrypcja prywatna 18.12.2008 24.574 0.3600 0.1000 270.309 27.031 05.02.2009 06.03.2009
seria I - subskrypcja prywatna 14.05.2009 190.000 0.3200 0.1000 460.309 46.031 19.01.2010 26.06.2009 19.01.2010
seria J - zamienna: udziały Juvenes sp. z o.o. 10.11.2009 62.769 0.0000 0.1000 523.078 52.308 10.05.2010
renumeracja akcji: seria A1 19.02.2014 0.000 0.5000 0.5000
scalenie akcji 5:1 19.02.2014 0.000 0.0000 0.5000 104.616 52.308 28.02.2014
obniżenie kapitału 25.06.2019 -2.724 0.0000 0.5000 101.892 50.946 05.09.2019
scalenie akcji 10:1 25.06.2019 0.000 0.0000 5.0000 10.189 50.946 15.10.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
BBI Development SA 05.12.2019 53 172 0.520 53 172 0.520
Radziwił Maciej 30.12.2014 657 149 6.450 657 149 6.480
NN OFE 31.12.2018 1 003 648 9.850 1 003 648 9.900
Quercus TFI SA 30.06.2018 1 230 922 12.080 1 230 922 12.140
Skotnicki Michał 02.10.2018 1 312 871 12.890 1 312 871 12.950
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
26.06.2019 kupno prezes zarządu 90 000 0,612 zł za akcję 21.06.2019
26.06.2019 kupno prezes zarządu 35 000 0,606 zł za akcję 2019-06-24
17.12.2018 kupno MICHAŁ SKOTNICKI 43 000 0,6212 zł za akcję (średnio) 2018-12-13
17.12.2018 kupno MICHAŁ SKOTNICKI 11 000 0,6191 za akcję (średnio) 2018-12-14
05.12.2018 kupno MICHAŁ SKOTNICKI 20 000 0,57 zł za akcję 2018-11-30
05.12.2018 kupno Michał Skotnicki 34 013 0,5812 zł za akcję 2018-12-03
05.12.2018 kupno Michał Skotnicki 77 745 0,6190 zł za akcję 2018-12-04
29.11.2018 kupno MICHAŁ SKOTNICKI 66 000 0,5756 zł za akcję 2018-11-28
29.11.2018 kupno MICHAŁ SKOTNICKI 25 007 0,5712 zł za akcję 2018-11-27
29.11.2018 kupno MICHAŁ SKOTNICKI 47 000 0,5661 zł za akcje 2018-11-26