STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BBD (BBIDEV)


Kapitalizacja 50 945 825    
Kapitał akcyjny: 50 945 825.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 101 891 650 Ilość głosów: 101 891 650
5% akcji: 5 094 582.500 5% głosów: 5 094 582.500
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
I emisja - utworzenie funduszu 15.12.1994 1.000 0.1000 0.1000 1.000 0.100 03.04.1997 31.03.1995 12.06.1997
II emisja - wkład niepieniężny 02.09.1995 32.000 7.2700 0.1000 33.000 3.300 03.04.1997 12.09.1995 12.06.1997
III emisja - wkład niepieniężny 27.12.1995 1.000 27.5200 0.1000 34.000 3.400 03.04.1997 16.01.1996 12.06.1997
IV emisja - wkład niepieniężny 23.04.1996 0.500 31.3200 0.1000 34.500 3.450 03.04.1997 22.05.1996 12.06.1997
V emisja - wkład niepieniężny 23.05.1996 0.400 85.1700 0.1000 34.900 3.490 03.04.1997 13.06.1996 12.06.1997
VI emisja - wkład niepieniężny 13.06.1996 0.100 11.0400 0.1000 35.000 3.500 03.04.1997 25.06.1996 12.06.1997
umorzenie akcji 09.12.1996 -3.974 0.0000 0.1000 31.026 3.103 17.12.1996
umorzenie akcji 21.08.1997 -0.225 0.0000 0.1000 30.771 3.077 15.10.1997
umorzenie akcji 30.10.1998 -0.313 0.0000 0.1000 30.458 3.046 08.12.1998
umorzenie akcji 14.01.2004 -7.615 0.0000 0.1000 22.844 2.284 17.06.2004
seria B - prawo poboru 1:4 02.06.2006 91.374 0.2000 0.1000 114.218 11.422 27.07.2006 03.10.2006 16.10.2006
zmiana firmy z NFI Piast SA na BBI Development NFI SA 07.12.2006 0.000 0.0000 0.0000 29.12.2006
seria C - prawo poboru 1:1 25.01.2007 114.218 0.5000 0.1000 228.435 22.844 15.06.2007
seria D - oferta menedżerska 23.10.2007 4.000 1.6600 0.1000
seria E - oferta menedżerska 23.10.2007 4.000 1.7800 0.1000
seria F - oferta menedżerska 23.10.2007 4.000 1.9000 0.1000
seria G - BB Investment sp. z o.o. 12.12.2007 17.300 1.4300 0.1000 245.735 24.574 24.01.2008 07.02.2008
seria H - subskrypcja prywatna 18.12.2008 24.574 0.3600 0.1000 270.309 27.031 05.02.2009 06.03.2009
seria I - subskrypcja prywatna 14.05.2009 190.000 0.3200 0.1000 460.309 46.031 19.01.2010 26.06.2009 19.01.2010
seria J - zamienna: udziały Juvenes sp. z o.o. 10.11.2009 62.769 0.0000 0.1000 523.078 52.308 10.05.2010
renumeracja akcji: seria A1 19.02.2014 0.000 0.5000 0.5000
scalenie akcji 5:1 19.02.2014 0.000 0.0000 0.5000 104.616 52.308 28.02.2014
scalenie akcji 10:1 25.06.2019 0.000 0.0000 5.0000
obniżenie kapitału 25.06.2019 -2.724 0.0000 0.5000 101.892 50.946 05.09.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
BBI Development SA 04.10.2019 425 784 0.420 425 784 0.420
Radziwił Maciej 30.12.2014 6 571 490 6.450 6 571 490 6.470
NN OFE 31.12.2018 10 036 482 9.850 10 036 482 9.890
Quercus TFI SA 30.06.2018 12 309 223 12.080 12 309 223 12.130
Skotnicki Michał 02.10.2018 13 128 713 12.890 13 128 713 12.930
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
26.06.2019 kupno prezes zarządu 90 000 0,612 zł za akcję 21.06.2019
26.06.2019 kupno prezes zarządu 35 000 0,606 zł za akcję 2019-06-24
17.12.2018 kupno MICHAŁ SKOTNICKI 43 000 0,6212 zł za akcję (średnio) 2018-12-13
17.12.2018 kupno MICHAŁ SKOTNICKI 11 000 0,6191 za akcję (średnio) 2018-12-14
05.12.2018 kupno MICHAŁ SKOTNICKI 20 000 0,57 zł za akcję 2018-11-30
05.12.2018 kupno Michał Skotnicki 34 013 0,5812 zł za akcję 2018-12-03
05.12.2018 kupno Michał Skotnicki 77 745 0,6190 zł za akcję 2018-12-04
29.11.2018 kupno MICHAŁ SKOTNICKI 66 000 0,5756 zł za akcję 2018-11-28
29.11.2018 kupno MICHAŁ SKOTNICKI 25 007 0,5712 zł za akcję 2018-11-27
29.11.2018 kupno MICHAŁ SKOTNICKI 47 000 0,5661 zł za akcje 2018-11-26