STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUE (ZPUE)


Kapitalizacja 256 900 000    
Kapitał akcyjny: 12 362 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 1 400 000 Ilość głosów: 1 800 000
5% akcji: 70 000.000 5% głosów: 90 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
split 1:10 28.04.1998 0.000 0.0000 8.8300 0.600 5.298 10.06.1998
seria D - subskrypcja publiczna 12.05.2000 0.102 26.0000 8.8300 1.042 9.197 21.06.2000 03.10.2000 27.11.2000
umorzenie akcji -0.083 0.0000 8.8300 1.018 8.990 30.10.2003
seria E - oferta menedżerska 12.05.2000 0.060 26.0000 8.8300 1.102 9.726 21.06.2000 03.10.2000 16.08.2004
zmiana firmy z Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz SA na ZPUE SA 07.06.2006 0.000 0.0000 0.0000 18.12.2006
renominacja akcji 22.05.2007 0.000 0.0000 9.0000 1.018 9.163
split 1:100 22.05.2007 0.000 0.0000 0.0900
seria A - akcje założycielskie 22.10.1996 0.060 88.2200 88.2200 0.060 5.293 07.01.1997
renominacja akcji 28.04.1998 0.000 0.0000 88.3000 0.060 5.298 10.06.1998
seria B - subskrypcja prywatna 28.04.1998 0.233 19.5000 8.8300 0.833 7.358 21.06.2000 15.06.1998 23.08.2000
seria C - subskrypcja prywatna 03.11.1998 0.107 22.5000 8.8300 0.940 8.300 21.06.2000 14.01.1999 23.08.2000
seria F - KORONEA S.a.r.l. 10.10.2011 0.382 0.0000 8.8300 1.400 12.362 22.02.2012 16.10.2012
połączenie z ZPUE Pro sp. z o.o. 25.11.2013 0.000 0.0000 0.0000 13.12.2013
seria G - Michał Wypychewicz 25.11.2013 0.000 0.0000 8.8300 12.362
połączenie ze ZPUE Silesia sp. z o.o. i ZPUE Holding sp. z o.o. 30.05.2016 0.000 0.0000 0.0000 30.09.2016
połączenie z ZPUE EOP sp. z o.o. i ZPUE Elektroinstal sp. z o.o. 15.02.2018 0.000 0.0000 0.0000 02.07.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
ZPUE SA 19.09.2016 490 0.040 490 0.030
PKO BP Bankowy OFE 31.12.2018 99 480 7.100 99 480 5.520
Aviva Investors Poland TFI SA 30.06.2018 137 035 9.790 137 035 7.610
MetLife OFE 31.12.2018 248 014 17.710 248 014 13.770
Wypychewicz Bogusław 13.06.2019 776 159 55.440 1 176 159 65.360
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
03.09.2019 kupno wiceprezes zarządu 494 98,44 zł za akcję 30.08.2019
13.06.2019 kupno podmiot związany z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 24 269 97 zł za akcję 13.06.2019
01.04.2019 kupno wiceprezes zarządu 797 98,16 zł za akcję 29.03.2019
29.03.2019 kupno podmiot związany z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 51 538 97,00 PLN za akcję 2019-03-29
20.12.2016 sprzedaż Andrzej Grzybek 54 370 zł 16.12.2016
16.12.2016 sprzedaż insider Raport bieżący nr 32/2016
23.09.2016 sprzedaż Tanisław Toborek - prokurent 85 440 zł za akcję 21.09.2016
20.09.2016 sprzedaż Tomasz Stępień - członek zarządek 500 438,50 zł za akcję 19.09.2016
25.07.2016 sprzedaż insider 500 380 zł za akcję 20.07.2016
20.10.2014 kupno insider szczegóły w raporcie 20/2014