STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

I2D (I2DEV)


Kapitalizacja 97 000 000    
Kapitał akcyjny: 9 700 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 9 700 000 Ilość głosów: 9 700 000
5% akcji: 485 000.000 5% głosów: 485 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 4.050 0.0000 0.1000 4.050 0.405
seria B - subskrypcja prywatna 17.04.2015 928.772 0.1000 0.1000 932.822 93.282 08.05.2015
seria C - subskrypcja prywatna 20.04.2015 927.288 0.1000 0.1000 1 860.110 186.011 13.05.2015
zmiana oznaczenia akcji: seria A 26.06.2015 0.000 0.0000 0.0000 24.07.2015
scalenie akcji 100:1 26.06.2015 0.000 0.0000 10.0000 18.601 186.011 24.07.2015
obniżenie kapitału 08.10.2015 -17.801 0.0000 10.0000 0.800 8.000 29.10.2015
split 1:10 08.10.2015 0.000 0.0000 1.0000 8.000 8.000 30.10.2015
seria B - subskrypcja otwarta 03.11.2015 1.700 20.0000 1.0000 9.700 9.700 30.03.2016 13.05.2016 19.05.2016
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Misztal Marcin 22.02.2018 4 124 574 42.520 4 124 574 42.520
Kowalski Andrzej 12.06.2019 4 169 967 42.990 4 169 967 42.990
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
24.06.2019 kupno podmiot związany z osobą pełniąca ob. zarządcze 19 214 7,91 zł za akcję 21.06.2019
24.06.2019 kupno podmiot związany z osobą pełniącą ob. zarządcze 3 809 7,90 zł za akcję 21.06.2019
24.06.2019 kupno podmiot związany z osobą pełniąca ob. zarządcze 7 280 6,80 zł za akcję 19.06.2019
14.02.2018 kupno Acico Inv. Ltd. 13 000 15,50 zł 14.02.2018
29.01.2018 inne insider Raport bieżący nr 7/2018
15.01.2018 kupno Galtoco Inv. 65 000 15,50 zł 15.01.2018
11.12.2017 kupno Acico Investments 5 250 11,50 zł 11.12.2017
28.11.2017 kupno Acico Investments 400 11,99 zł 27.11.2017