STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APR (AUTOPARTN)


Kapitalizacja 877 766 400    
Kapitał akcyjny: 13 062 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 130 620 000 Ilość głosów: 130 620 000
5% akcji: 6 531 000.000 5% głosów: 6 531 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
obniżenie kapitału 03.12.2014 -5.443 0.0000 0.1000 88.557 8.856 05.03.2015
seria A - założycielska 01.12.2000 1.000 0.0000 0.1000 1.000 0.100 29.04.2016 24.10.2002 06.06.2016
seria B - subskrypcja prywatna 13.05.2010 4.556 0.0000 0.1000 5.556 0.556 29.04.2016 06.06.2016
seria C - subskrypcja prywatna 27.06.2011 0.160 0.1000 0.1000 5.716 0.572 29.04.2016 09.04.2014 06.06.2016
seria D - subskrypcja prywatna 13.11.2013 48.320 0.1000 0.1000 54.036 5.404 29.04.2016 09.04.2014 06.06.2016
seria E - subskrypcja prywatna 19.02.2014 39.964 0.1000 0.1000 94.000 9.400 29.04.2016 19.09.2014 06.06.2016
seria I - subskrypcja prywatna 17.03.2016 2.300 1.9800 0.1000
seria F - subskrypcja prywatna 03.12.2014 4.440 0.1000 0.1000 92.997 9.300 29.04.2016 05.03.2015 06.06.2016
seria G - subskrypcja prywatna 03.12.2014 0.999 0.1200 0.1000 93.996 9.400 29.04.2016 05.03.2015 06.06.2016
seria H - subskrypcja publiczna 15.12.2015 23.000 2.2000 0.1000 116.996 11.700 29.04.2016 22.06.2016 08.07.2016
seria J - subskrypcja prywatna 17.05.2017 11.550 4.9000 0.1000 129.450 12.945 22.06.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.675 0.0000 0.1000 130.125 13.013 04.06.2019
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.495 0.0000 0.1000 130.620 13.062 25.07.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Aegon OFE 10.01.2020 8 613 587 6.590 8 613 587 6.590
NN OFE 24.05.2019 11 900 000 9.110 11 900 000 9.110
PZU OFE Złota Jesień 19.06.2020 12 498 937 9.570 12 498 937 9.570
Górecki Aleksander 20.12.2017 29 883 577 22.880 29 883 577 22.880
Górecka Katarzyna 19.06.2020 35 061 681 26.840 35 061 681 26.840
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
18.04.2019 darowizna/nabycie insider 190 000 Raport bieżący nr 12/2019, 17.04.2019
10.04.2019 sprzedaż członek zarządu 165 000 4,80 zł za akcję 09.04.2019
10.04.2019 sprzedaż członek zarządu 254 000 4,80 zł za akcje 09.04.2019
28.05.2018 sprzedaż Piotr Janta 225 000 4,20 zł z akcję 25.05.2018
28.05.2018 sprzedaż Andrzej Manowski 225 000 4,20 zł za akcję 25.05.2018
13.04.2018 inne insider Raport bieżący nr 14/2018
09.06.2017 sprzedaż Piotr Janta 525 000 5,42 zł 07.06.2017
09.06.2017 sprzedaż Magdalena Zwolińska 100 000 5.4200 07.06.2017
09.06.2017 darowizna/nabycie Aleksander Górecki 11 550 000 4,90 zł za akcję 09.06.2017
09.06.2017 sprzedaż Andrzej Manowski 525 5,42 zł 07.06.2017