STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FSG (FASING)


Kapitalizacja 39 462 062    
Kapitał akcyjny: 8 731 369.690    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 3 107 249 Ilość głosów: 3 107 249
5% akcji: 155 362.450 5% głosów: 155 362.450
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w SA 13.12.1991 2.081 0.0000 10.0000 2.081 20.809 17.07.1997 01.06.1994 18.09.2000
obniżenie kapitału 28.09.1995 0.000 0.0000 2.8100 2.081 5.847 24.10.1995
seria B - prawo poboru 13.12.1991 0.694 7.0000 2.8100 2.775 7.796 17.07.1997 17.06.1997 18.09.2000
seria C - wierzyciele, wybrani inwestorzy 19.09.1997 0.333 10.0000 2.8100 3.107 8.731 18.08.1998 02.04.1998 18.09.2000
seria D - subskrypcja publiczna 23.04.1998 1.500 12.0000 2.8100 18.08.1998
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Karbon-2 sp. z o.o. 14.06.2010 1 868 056 60.110 1 868 056 60.110
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
27.10.2003 sprzedaż ENERGOPLUS Sp. z o.o., podmiot powiązany 103 905 po średniej cenie 4,479 zł od 22 do 23 października 2003
07.11.2001 sprzedaż Transfas Sp. z o.o., spółka zależna od spółki zależnej 580 1,91 zł