STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

T2P (TERMO2PWR)


Kapitalizacja 41 994 880    
Kapitał akcyjny: 3 280 850.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 32 808 500 Ilość głosów: 32 808 500
5% akcji: 1 640 425.000 5% głosów: 1 640 425.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - założycielskie 11.08.2015 20.000 0.0000 0.1000 20.000 2.000 06.12.2016 06.11.2015
seria B - subskrypcja prywatna 17.12.2018 12.809 0.1000 0.1000 32.809 3.281 27.02.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Charaziński Józef 20.03.2019 1 999 999 6.100 1 999 999 6.100
Bartoszewski Radosław 28.12.2018 2 000 032 6.100 2 000 032 6.100
Sieradzka-Brouwer, Agnieszka 20.12.2018 2 012 745 6.130 2 012 746 6.130
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 17.12.2019 10 517 366 32.060 10 517 366 32.060
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
30.12.2019 sprzedaż podmiot związany z prezesem zarządu 350 000 0,20 zł za akcję 23.12.2019
15.10.2019 sprzedaż Podmiot blisko zwia.zany z Panem Jaap Brouwer . Prezesem Zarza.du Termo2Power S.A. 45 450 0,220 PLN za akcję 14.10.2019
15.10.2019 sprzedaż Podmiot blisko zwia.zany z Panem Jaap Brouwer . Prezesem Zarza.du Termo2Power S.A. 90 909 0,220 PLN za akcję 14.10.2019
15.10.2019 sprzedaż Podmiot blisko zwia.zany z Panem Jaap Brouwer . Prezesem Zarza.du Termo2Power S.A. 6 550 0,305 PLN za akcję 10.10.2019
07.10.2019 sprzedaż podmiot zwiżany z prezesem zarządu 48 790 0,306 PLN za akcję 04.10.2019
07.10.2019 sprzedaż podmiot związany z prezesem zarządu 5 000 0,327 PLN za akcję 02.10.2019
02.10.2019 sprzedaż podmiot związany z prezesem zarządu 110 0,300 PLN za akcję 30.09.2019
26.09.2019 sprzedaż podmiot zwiżany z prezesem zarządu 75 794 0.385 PLN za akcję 23.09.2019
26.09.2019 sprzedaż podmiot blizko związany z prezesem zarządu 79 600 0.473 PLN za akcję 24.09.2019
12.09.2019 sprzedaż podmiot związany z prezesem zarządu 45 050 0,231 PLN za akcję 2019-09-09