STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CCE (CCENERGY)


Kapitalizacja 10 284 000    
Kapitał akcyjny: 68 560 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 171 400 000 Ilość głosów: 171 400 000
5% akcji: 8 570 000.000 5% głosów: 8 570 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
serie A i B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 01.10.1997 0.101 0.0000 1.0000 0.101 0.101 06.10.1997
seria C - prawo poboru 01.10.1997 3.525 1.0000 1.0000 3.625 3.625 25.09.1998 23.10.1997 27.06.2007
seria D - subskrypcja prywatna 01.10.1997 1.175 13.1000 1.0000 4.800 4.800 25.09.1998 18.11.1997 27.06.2007
seria E - subskrypcja publiczna 09.04.1998 0.400 16.0000 1.0000 5.200 5.200 25.09.1998 19.03.1999 27.06.2007
seria F - pracownicy, kadra kierownicza 09.04.1998 0.075 1.0000 1.0000 5.275 5.275 25.09.1998 19.03.1999 27.06.2007
seria G - pracownicy, kadra kierownicza 09.04.1998 0.075 1.0000 1.0000 5.350 5.350 25.09.1998 19.03.1999 27.06.2007
seria H - subskrypcja prywatna 19.12.2006 8.000 2.5000 1.0000 13.350 13.350 22.01.2007 27.06.2007
zmiana firmy z Karen Notebook SA na Karen SA 29.10.2008 0.000 0.0000 0.0000
seria I - prawo poboru 1:3 31.07.2007 40.050 1.0000 1.0000 53.400 53.400 25.09.2008 06.11.2008
obniżenie kapitału 01.09.2010 0.000 0.0000 0.4000
zmiana firmy z Karen SA na Clean&Carbon Energy SA 01.09.2010 0.000 0.0000 0.0000 15.11.2010
seria J - subskrypcja prywatna 01.09.2010 100.000 0.5000 0.4000 153.400 61.360 15.11.2010
seria K - subskrypcja prywatna 01.09.2010 18.000 0.5000 0.4000 171.400 68.560 15.11.2010
seria L - subskrypcja prywatna 28.09.2010 123.546 0.0000 0.4000 294.946 117.978 22.09.2011
seria M - subskrypcja prywatna 13.05.2011 185.874 0.0000 0.4000 480.820 192.328 22.09.2011
seria N - subskrypcja prywatna 13.05.2011 148.308 0.0000 0.4000 629.128 251.651 22.09.2011
seria O - subskrypcja prywatna 13.05.2011 325.000 0.0000 0.4000 954.128 381.651 22.09.2011
scalenie akcji 1:2 18.09.2013 0.000 0.0000 0.8000
scalenie akcji 20:1 18.12.2014 0.000 0.0000 8.0000
obniżenie kapitału - serie L, M, N i O -782.728 0.0000 0.4000 171.400 68.560 16.02.2015
scalenie akcji 1:2,5 25.01.2018 0.000 0.0000 1.0000
scalenie akcji 5:1 28.06.2019 0.000 0.0000 2.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Kuberski Franciszek 09.06.2016 16 000 000 9.330 16 000 000 9.330
Dauksa Egidijus 16.02.2015 16 500 000 9.630 16 500 000 9.630
Nowak Mariola 16.02.2015 16 900 000 9.860 16 900 000 9.860
Kołodziejczuk Sławomir 06.07.2018 17 591 346 10.260 17 591 346 10.260
Paszyńska, Ferrari Stacey 07.12.2018 18 220 578 10.630 18 220 578 10.630
Bio-Kasz sp. z o.o. 07.12.2018 31 000 000 18.090 31 000 000 18.090