STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT (OUTDOORZY)


Kapitalizacja 8 032 500    
Kapitał akcyjny: 1 050 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 10 500 000 Ilość głosów: 10 500 000
5% akcji: 525 000.000 5% głosów: 525 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 27.03.2013 0.600 0.0000 1.0000 0.600 0.600 30.04.2013
split 1:10 27.04.2016 0.000 0.0000 0.1000 10.500 1.050 22.06.2016
seria B - subskrypcja prywatna 25.06.2014 0.200 0.1500 1.0000 0.800 0.800 10.11.2016 08.12.2014
seria C - subskrypcja prywatna 08.03.2016 0.250 0.2500 1.0000 1.050 1.050 10.11.2016 18.05.2016
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Jarosz Sławomir 23.09.2019 526 500 5.010 526 500 5.010
Sobieski Marek 10.11.2016 800 000 7.620 800 000 7.620
ABS Investment SA 17.04.2019 2 937 100 27.970 2 937 100 27.970
Robinson Europe SA 17.04.2019 5 248 900 49.990 5 248 900 49.990
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
23.04.2019 inne insider Raport bieżący nr 3/2019