STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLW (PLAYWAY)


Kapitalizacja 3 019 500 000    
Kapitał akcyjny: 660 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 6 600 000 Ilość głosów: 6 600 000
5% akcji: 330 000.000 5% głosów: 330 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - założycielska 1.500 0.0000 0.1000 1.500 0.150 19.10.2016
seria B - założycielska 1.500 0.0000 0.1000 3.000 0.300 19.10.2016
seria C - subskrypcja prywatna 29.06.2011 0.300 0.0000 0.1000 3.300 0.330 19.10.2016
seria D - subskrypcja prywatna 03.08.2011 0.600 0.0000 0.1000 3.900 0.390 19.10.2016
seria E - subskrypcja prywatna 17.01.2012 0.900 0.0000 0.1000 4.800 0.480 19.10.2016
seria F - subskrypcja prywatna 29.11.2012 0.300 0.0000 0.1000 5.100 0.510 19.10.2016
seria G - subskrypcja prywatna 22.02.2013 0.600 0.0000 0.1000 5.700 0.570 19.10.2016
seria H - subskrypcja prywatna 17.07.2013 0.300 52.0000 0.1000 6.000 0.600 19.10.2016
seria I - subskrypcja publiczna 01.03.2016 0.600 52.0000 0.1000 6.600 0.660 21.09.2016 07.11.2016 22.11.2016
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
ACRX Investments Ltd. 19.10.2016 2 700 000 40.910 2 700 000 40.910
Kostowski Krzysztof 19.10.2016 2 700 000 40.910 2 700 000 40.910