STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SGN (SYGNITY)


Kapitalizacja 167 513 210    
Kapitał akcyjny: 22 759 947.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 22 759 947 Ilość głosów: 22 759 947
5% akcji: 1 137 997.350 5% głosów: 1 137 997.350
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 29.03.1994 0.037 0.0000 3.0000 0.037 0.111 02.02.1995 28.06.1994 26.02.1997
seria B - Polish American Enterprise Fund 06.07.1994 0.018 395.0200 3.0000 0.055 0.165 02.02.1995 28.07.1994 27.10.1995
seria C - prawo poboru 02.08.1994 1.007 3.0000 3.0000 1.056 3.167 02.02.1995 05.08.1994 27.10.1995
seria D - prawo poboru 18.11.1994 0.158 3.0000 3.0000 1.230 3.691 02.02.1995 24.11.1994 27.10.1995
seria D - pracownicy 18.11.1994 0.016 12.5000 3.0000 02.02.1995 24.11.1994 27.10.1995
seria E - subskrypcja publiczna 29.11.1994 0.391 22.5000 3.0000 1.621 4.863 02.02.1995 08.08.1995 27.10.1995
split 1:3 23.05.1996 0.000 0.0000 1.0000 4.863 4.863 13.06.1996 08.07.1996
seria F - członkowie Zarządu 23.05.1996 0.208 1.0000 1.0000 5.137 5.137 06.03.1997 29.04.1997 01.06.1998
seria G - pracownicy 23.05.1996 0.066 1.0000 1.0000 06.03.1997 29.04.1997 01.06.1998
seria H - zamienna: udziałowcy Info-Serwis Sp. z o.o 08.11.1996 0.058 0.0000 1.0000 5.195 5.195 06.02.1997 04.08.1997 02.09.1999
seria I - zamienna: udziałowcy CSBI Ltd. 08.11.1996 0.546 0.0000 1.0000 5.741 5.741 06.02.1997 04.08.1997 02.09.1999
seria J - ComputerLand Europe Operations SA (aport: znak towarowy) 08.11.1996 0.119 55.0000 1.0000 5.860 5.860 06.02.1997 09.04.1998 17.08.2000
seria K - oferta menedżerska 29.06.1998 0.202 1.0000 1.0000 6.062 6.062 09.09.1999 05.01.2000
seria L - oferta menedżerska 24.06.1999 0.090 1.0000 1.0000 6.152 6.152 16.11.1999 01.03.2000
połączenie z Positive SA 02.03.2001 0.000 0.0000 0.0000 31.12.2001
obligacje z prawem pierwszeństwa - McKinsey & Company Poland 21.08.2000 0.100 138.2000 1.0000
seria P - oferta menedżerska 28.06.2002 0.047 32.6700 1.0000
seria P - oferta menedżerska 28.06.2002 0.104 50.4600 1.0000
seria P - oferta menedżerska 28.06.2002 0.173 91.7700 1.0000
seria N - za obligacje zamienne 02.03.2001 0.742 120.4800 1.0000
seria O - oferta menedżerska 14.12.2001 0.055 41.5200 1.0000 6.567 6.567 25.02.2002 02.05.2002
seria O - oferta menedżerska 14.12.2001 0.055 32.6700 1.0000 6.622 6.622 25.02.2002 02.05.2002
seria O - oferta menedżerska 14.12.2001 0.054 50.4600 1.0000 6.676 6.676 25.02.2002 02.05.2002
seria O - oferta menedżerska 14.12.2001 0.059 91.7700 1.0000 6.735 6.735 25.02.2002 02.05.2002
seria R - oferta menedżerska 28.06.2002 0.212 0.0000 1.0000
renumeracja akcji: seria A 27.06.2003 0.000 0.0000 0.0000
konwersja obligacji na akcje serii P 0.012 0.0000 1.0000 6.759 6.759 17.07.2003
seria S - oferta menedżerska 10.09.2003 0.185 0.0000 0.0000 19.11.2003
konwersja obligacji na akcje serii P 0.012 0.0000 0.0000 6.787 6.787 02.02.2004
warunkowa rejestracja akcji serii P, R i S 0.000 0.0000 0.0000 6.863 6.863 28.10.2004
umorzenie 2187 obligacji zamiennych na akcje serii N 0.000 0.0000 0.0000
warunkowa rejestracja akcji serii P, R i S 0.002 0.0000 0.0000 6.865 6.865 28.12.2004
seria T - oferta menedżerska 22.06.2004 0.152 0.0000 1.0000 30.11.2004
konwersja obligacji na akcje - w ramach kapitału warunkowego 0.000 0.0000 1.0000 6.894 6.894 10.11.2005
połączenie z Centrum Informatyki Energetyki sp. z o.o. i Computerland Mielec sp. z o.o. 07.11.2005 0.000 0.0000 0.0000 29.12.2005
konwersja obligacji na akcje - w ramach kapitału warunkowego 0.002 0.0000 1.0000 6.897 6.897 11.01.2006
rejestracja akcji serii P, R, S, T 0.018 0.0000 1.0000 6.914 6.914 22.02.2006 08.03.2006
seria R 28.06.2002 0.000 0.0000 1.0000 6.914 6.914 18.05.2006 06.06.2006
seria P, R, S, T 0.029 0.0000 1.0000 6.943 6.943 06.04.2006
seria P, R, S, T 0.003 0.0000 1.0000 6.946 6.946 04.07.2006
akcje serii R 0.024 0.0000 1.0000 6.971 6.971 20.07.2006 28.07.2006
seria R 0.000 0.0000 1.0000 6.971 6.971 06.09.2006
w ramach kapitału docelowego 0.004 0.0000 1.0000 7.975 7.975 20.11.2006
w ramach kapitału docelowego 0.006 0.0000 1.0000 7.981 7.981 10.01.2007
połączenie z VBB sp. z o.o. 15.02.2007 0.000 0.0000 0.0000
zmiana firmy z Computerland SA na Sygnity SA 15.03.2007 0.000 0.0000 0.0000 05.04.2007
seria X - połączenie z Emax SA 15.03.2007 2.796 0.0000 1.0000 10.777 10.777 31.05.2007 31.05.2007
umorzenie akcji -0.000 0.0000 1.0000 10.777 10.777 09.07.2007
podwyższenie kapitału 0.037 0.0000 1.0000 10.813 10.813 09.07.2007
seria Y - subskrypcja prywatna 13.12.2007 1.072 0.0000 1.0000 11.886 11.886 30.01.2008 13.02.2008
realizacja oferty menedżerskiej 0.001 0.0000 1.0000 11.886 11.886 15.12.2008
połączenie z Aram sp. z o.o. 13.05.2010 0.000 0.0000 0.0000 31.05.2010
połączenie z Winuel SA 28.10.2010 0.000 0.0000 0.0000
połączenie z Sygnity Technology sp. z o.o. 06.04.2011 0.000 0.0000 0.0000 29.04.2011
połączenie z Projekty Bankowe Polsoft sp. z o.o. 06.04.2011 0.000 0.0000 0.0000 31.05.2011
seria M - oferta menedżerska 29.06.2000 0.359 0.0000 1.0000 6.512 6.512 09.10.2000 03.01.2001
seria W - kapitał docelowy 1.000 0.0000 1.0000 7.971 7.971 26.09.2006 14.02.2007
seria AB - subskrypcja prywatna 25.06.2018 30.000 0.0000 1.0000
seria Z - subskrypcja prywatna 25.06.2018 3.704 2.7000 1.0000 15.590 15.590 27.09.2018
seria AA - subskrypcja prywatna 25.06.2018 7.500 2.3000 1.0000 23.090 23.090 31.12.2018
obniżenie kapitału 30.09.2019 -0.330 0.0000 1.0000 22.760 22.760 16.10.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Sygnity SA 16.10.2019 193 313 0.850 193 313 0.870
NN OFE 30.07.2019 2 613 328 11.000 2 613 328 11.000
Cron sp. z o.o. 25.03.2019 5 507 245 24.200 5 507 245 24.400
Value FIZ Subfundusz 1 20.05.2020 6 460 726 28.390 6 460 726 28.630
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
12.07.2019 kupno członek RN 3 000 2,30 zł za akcję 2019-07-12
04.12.2018 kupno Konrad Miterski 5 000 2,88 zł za akcję 04.12.2018
29.11.2018 kupno Konrad Miterski 1 018 2,65 zł za akcję 2018-11-28
29.11.2018 kupno Konrad Miterski 4 182 2,86 zł za akcję 2018-11-29
26.11.2018 inne Cron sp. z o.o. 1 897 097 2,30 PLN za akcję 2018 ? 11 -23 (data podpisania umowy objęcia akcji)
11.10.2018 inne insider Raport bieżący nr 59/2018
11.10.2018 inne Rafał Wnorowski 16 813 2,70 PLN za akcję 2018 ? 09 -27
28.08.2018 kupno Cron sp. z o.o. 2 000 3,24 zł za akcję 2018 ? 08 - 27
28.08.2018 kupno Cron sp. z o.o. 1 000 3,33 PLN za akcję 2018 ? 08 - 24
28.08.2018 kupno Cron sp. z o.o. 7 000 3,38 PLN za akcję 2018 ? 08 -23