STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SGN (SYGNITY)


Kapitalizacja 57 493 968    
Kapitał akcyjny: 23 089 947.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 23 089 947 Ilość głosów: 23 089 947
5% akcji: 1 154 497.350 5% głosów: 1 154 497.350
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 29.03.1994 0.037 0.0000 3.0000 0.037 0.111 02.02.1995 28.06.1994 26.02.1997
seria B - Polish American Enterprise Fund 06.07.1994 0.018 395.0200 3.0000 0.055 0.165 02.02.1995 28.07.1994 27.10.1995
seria C - prawo poboru 02.08.1994 1.007 3.0000 3.0000 1.056 3.167 02.02.1995 05.08.1994 27.10.1995
seria D - prawo poboru 18.11.1994 0.158 3.0000 3.0000 1.230 3.691 02.02.1995 24.11.1994 27.10.1995
seria D - pracownicy 18.11.1994 0.016 12.5000 3.0000 02.02.1995 24.11.1994 27.10.1995
seria E - subskrypcja publiczna 29.11.1994 0.391 22.5000 3.0000 1.621 4.863 02.02.1995 08.08.1995 27.10.1995
split 1:3 23.05.1996 0.000 0.0000 1.0000 4.863 4.863 13.06.1996 08.07.1996
seria F - członkowie Zarządu 23.05.1996 0.208 1.0000 1.0000 5.137 5.137 06.03.1997 29.04.1997 01.06.1998
seria G - pracownicy 23.05.1996 0.066 1.0000 1.0000 06.03.1997 29.04.1997 01.06.1998
seria H - zamienna: udziałowcy Info-Serwis Sp. z o.o 08.11.1996 0.058 0.0000 1.0000 5.195 5.195 06.02.1997 04.08.1997 02.09.1999
seria I - zamienna: udziałowcy CSBI Ltd. 08.11.1996 0.546 0.0000 1.0000 5.741 5.741 06.02.1997 04.08.1997 02.09.1999
seria J - ComputerLand Europe Operations SA (aport: znak towarowy) 08.11.1996 0.119 55.0000 1.0000 5.860 5.860 06.02.1997 09.04.1998 17.08.2000
seria K - oferta menedżerska 29.06.1998 0.202 1.0000 1.0000 6.062 6.062 09.09.1999 05.01.2000
seria L - oferta menedżerska 24.06.1999 0.090 1.0000 1.0000 6.152 6.152 16.11.1999 01.03.2000
połączenie z Positive SA 02.03.2001 0.000 0.0000 0.0000 31.12.2001
obligacje z prawem pierwszeństwa - McKinsey & Company Poland 21.08.2000 0.100 138.2000 1.0000
seria P - oferta menedżerska 28.06.2002 0.047 32.6700 1.0000
seria P - oferta menedżerska 28.06.2002 0.104 50.4600 1.0000
seria P - oferta menedżerska 28.06.2002 0.173 91.7700 1.0000
seria N - za obligacje zamienne 02.03.2001 0.742 120.4800 1.0000
seria O - oferta menedżerska 14.12.2001 0.055 41.5200 1.0000 6.567 6.567 25.02.2002 02.05.2002
seria O - oferta menedżerska 14.12.2001 0.055 32.6700 1.0000 6.622 6.622 25.02.2002 02.05.2002
seria O - oferta menedżerska 14.12.2001 0.054 50.4600 1.0000 6.676 6.676 25.02.2002 02.05.2002
seria O - oferta menedżerska 14.12.2001 0.059 91.7700 1.0000 6.735 6.735 25.02.2002 02.05.2002
seria R - oferta menedżerska 28.06.2002 0.212 0.0000 1.0000
renumeracja akcji: seria A 27.06.2003 0.000 0.0000 0.0000
konwersja obligacji na akcje serii P 0.012 0.0000 1.0000 6.759 6.759 17.07.2003
seria S - oferta menedżerska 10.09.2003 0.185 0.0000 0.0000 19.11.2003
konwersja obligacji na akcje serii P 0.012 0.0000 0.0000 6.787 6.787 02.02.2004
warunkowa rejestracja akcji serii P, R i S 0.000 0.0000 0.0000 6.863 6.863 28.10.2004
umorzenie 2187 obligacji zamiennych na akcje serii N 0.000 0.0000 0.0000
warunkowa rejestracja akcji serii P, R i S 0.002 0.0000 0.0000 6.865 6.865 28.12.2004
seria T - oferta menedżerska 22.06.2004 0.152 0.0000 1.0000 30.11.2004
konwersja obligacji na akcje - w ramach kapitału warunkowego 0.000 0.0000 1.0000 6.894 6.894 10.11.2005
połączenie z Centrum Informatyki Energetyki sp. z o.o. i Computerland Mielec sp. z o.o. 07.11.2005 0.000 0.0000 0.0000 29.12.2005
konwersja obligacji na akcje - w ramach kapitału warunkowego 0.002 0.0000 1.0000 6.897 6.897 11.01.2006
rejestracja akcji serii P, R, S, T 0.018 0.0000 1.0000 6.914 6.914 22.02.2006 08.03.2006
seria R 28.06.2002 0.000 0.0000 1.0000 6.914 6.914 18.05.2006 06.06.2006
seria P, R, S, T 0.029 0.0000 1.0000 6.943 6.943 06.04.2006
seria P, R, S, T 0.003 0.0000 1.0000 6.946 6.946 04.07.2006
akcje serii R 0.024 0.0000 1.0000 6.971 6.971 20.07.2006 28.07.2006
seria R 0.000 0.0000 1.0000 6.971 6.971 06.09.2006
w ramach kapitału docelowego 0.004 0.0000 1.0000 7.975 7.975 20.11.2006
w ramach kapitału docelowego 0.006 0.0000 1.0000 7.981 7.981 10.01.2007
połączenie z VBB sp. z o.o. 15.02.2007 0.000 0.0000 0.0000
zmiana firmy z Computerland SA na Sygnity SA 15.03.2007 0.000 0.0000 0.0000 05.04.2007
seria X - połączenie z Emax SA 15.03.2007 2.796 0.0000 1.0000 10.777 10.777 31.05.2007 31.05.2007
umorzenie akcji -0.000 0.0000 1.0000 10.777 10.777 09.07.2007
podwyższenie kapitału 0.037 0.0000 1.0000 10.813 10.813 09.07.2007
seria Y - subskrypcja prywatna 13.12.2007 1.072 0.0000 1.0000 11.886 11.886 30.01.2008 13.02.2008
realizacja oferty menedżerskiej 0.001 0.0000 1.0000 11.886 11.886 15.12.2008
połączenie z Aram sp. z o.o. 13.05.2010 0.000 0.0000 0.0000 31.05.2010
połączenie z Winuel SA 28.10.2010 0.000 0.0000 0.0000
połączenie z Sygnity Technology sp. z o.o. 06.04.2011 0.000 0.0000 0.0000 29.04.2011
połączenie z Projekty Bankowe Polsoft sp. z o.o. 06.04.2011 0.000 0.0000 0.0000 31.05.2011
seria M - oferta menedżerska 29.06.2000 0.359 0.0000 1.0000 6.512 6.512 09.10.2000 03.01.2001
seria W - kapitał docelowy 1.000 0.0000 1.0000 7.971 7.971 26.09.2006 14.02.2007
seria AB - subskrypcja prywatna 25.06.2018 30.000 0.0000 1.0000
seria Z - subskrypcja prywatna 25.06.2018 3.704 2.7000 1.0000 15.590 15.590 27.09.2018
seria AA - subskrypcja prywatna 25.06.2018 7.500 2.3000 1.0000 23.090 23.090 31.12.2018
obniżenie kapitału 30.09.2019 -0.330 0.0000 1.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Sygnity SA 29.02.2016 523 313 2.270 523 313 2.320
PKO BP Bankowy OFE 29.12.2015 590 115 4.960 590 115 5.120
Quercus TFI SA 05.12.2018 969 837 4.200 969 837 4.300
NN OFE 30.07.2019 2 613 328 11.320 2 613 328 11.580
Cron sp. z o.o. 25.03.2019 5 507 245 23.850 5 507 245 24.400
Value FIZ Subfundusz 1 17.07.2019 5 915 330 25.620 5 915 330 26.210
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
12.07.2019 kupno członek RN 3 000 2,30 zł za akcję 2019-07-12
04.12.2018 kupno Konrad Miterski 5 000 2,88 zł za akcję 04.12.2018
29.11.2018 kupno Konrad Miterski 1 018 2,65 zł za akcję 2018-11-28
29.11.2018 kupno Konrad Miterski 4 182 2,86 zł za akcję 2018-11-29
26.11.2018 inne Cron sp. z o.o. 1 897 097 2,30 PLN za akcję 2018 ? 11 -23 (data podpisania umowy objęcia akcji)
11.10.2018 inne insider Raport bieżący nr 59/2018
11.10.2018 inne Rafał Wnorowski 16 813 2,70 PLN za akcję 2018 ? 09 -27
28.08.2018 kupno Cron sp. z o.o. 2 000 3,24 zł za akcję 2018 ? 08 - 27
28.08.2018 kupno Cron sp. z o.o. 1 000 3,33 PLN za akcję 2018 ? 08 - 24
28.08.2018 kupno Cron sp. z o.o. 7 000 3,38 PLN za akcję 2018 ? 08 -23