STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TXM


Kapitalizacja 3 889 000    
Kapitał akcyjny: 77 780 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 38 890 000 Ilość głosów: 50 890 000
5% akcji: 1 944 500.000 5% głosów: 2 544 500.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
scalenie akcji 20:1 10.07.2015 0.000 0.0000 2.0000 29.440 58.880
seria A - założycielska 11.03.1999 0.000 0.0000 40.0000 0.004 02.02.2017
seria A1 - subskrypcja prywatna 11.03.1999 0.010 0.0000 40.0000 0.010 0.404 02.02.2017
seria A2 - subskrypcja prywatna 27.09.2001 0.005 0.0000 40.0000 0.015 0.620 02.02.2017
seria A3 - subskrypcja prywatna 12.07.2002 0.006 0.0000 40.0000 0.022 0.868 02.02.2017
seria A4 - subskrypcja prywatna 24.04.2003 0.049 0.0000 40.0000 0.071 2.840 02.02.2017
seria B - subskrypcja prywatna 01.09.2014 0.040 0.0000 40.0000 0.111 4.429 02.02.2017
seria C - subskrypcja prywatna 08.10.2014 1.361 0.0000 40.0000 1.472 58.880 02.02.2017
seria E - subskrypcja otwarta 02.06.2016 4.000 5.0000 2.0000 33.440 66.880 02.12.2016 04.01.2017 02.02.2017
seria F - subskrypcja prywatna 27.06.2017 0.623 2.0000 2.0000
seria H - subskrypcja prywatna 10.07.2018 10.500 2.0000 2.0000
seria G - subskrypcja prywatna 10.07.2018 4.288 2.0000 2.0000 37.728 75.456 03.09.2018
seria B - subskrypcja prywatna 13.08.2018 1.162 0.0000 2.0000 38.890 77.780 03.09.2018
split 1:50 26.06.2019 0.000 0.0000 0.0400 1.945 77.780 29.10.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
21 Concordia 1 S.a.r.l. 02.12.2016 7 395 320 19.020 7 395 320 14.530
Redan SA 02.12.2016 18 876 920 48.540 30 876 920 60.670
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
26.09.2019 inne insider Raport bieżący nr 53/2019
28.05.2018 kupno Katarzyna Łużniak 8 300 1,5 zł za akcję 25 maja 2018
28.05.2018 kupno Katarzyna Łużniak 4 845 1,80 zł za akcję 23 maja 2018
12.03.2018 kupno Marcin Gregorowicz 11 298 2,20 zł 12.03.2018
12.03.2018 kupno Agnieszka Smarzyńska 11 300 2,20 zł 12.03.2018
05.03.2018 kupno Marcin Gregorowicz 11 302 2,21 zł 05.03.2018