STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KFM (KOFAMA)


Kapitalizacja 4 345 394    
Kapitał akcyjny: 8 690 788.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 8 690 788 Ilość głosów: 8 690 788
5% akcji: 434 539.400 5% głosów: 434 539.400
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria B - subskrypcja prywatna 30.08.2013 0.300 0.0000 1.0000 6.730 6.730
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 13.12.2011 6.430 0.0000 1.0000 6.430 6.430
seria D - subskrypcja prywatna 28.10.2016 0.342 1.0000 1.0000 8.691 8.691 02.12.2016
seria C1 - subskrypcja prywatna 06.06.2016 1.568 3.6000 1.0000 8.298 8.298 20.01.2017 02.12.2016
seria C2 - subskrypcja prywatna 06.06.2016 0.051 3.2000 1.0000 8.349 8.349 20.01.2017 02.12.2016
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Zarmen sp. z o.o. 27.06.2020 6 769 675 77.890 6 967 675 80.170