STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WOD (WODKAN)


Kapitalizacja 40 437 533    
Kapitał akcyjny: 51 186 750.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 5 118 675 Ilość głosów: 5 118 675
5% akcji: 255 933.750 5% głosów: 255 933.750
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PK w SA 18.03.1992 0.700 10.0000 10.0000 0.700 7.000 30.10.1997 10.04.1992
seria B - Holdikom SA, wybrani inwestorzy 24.05.1995 0.013 25.0000 10.0000 0.713 7.131 30.10.1997 31.01.1996
seria C - Ostrów Wlkp. 22.05.1996 0.040 25.0000 10.0000 0.753 7.531 30.10.1997 25.09.1996
seria D - Ostrów Wlkp. (aport) 22.05.1996 0.036 25.0000 10.0000 0.789 7.889 30.10.1997 25.09.1996
seria E - Ostrów Wlkp., wybrani inwestorzy 22.05.1996 0.018 30.0000 10.0000 0.807 8.072 30.10.1997 23.01.1997
seria F - Ostrów Wlkp. 22.05.1996 0.025 30.0000 10.0000 0.833 8.327 30.10.1997 23.01.1997
seria G - Ostrów Wlkp. 22.05.1996 0.033 30.0000 10.0000 0.866 8.660 30.10.1997 23.01.1997
seria H - Ostrów Wlkp. 22.05.1996 0.014 30.0000 10.0000 0.880 8.805 30.10.1997 23.01.1997
seria I - subskrypcja prywatna 20.12.1996 0.001 30.0000 10.0000 0.881 8.814 30.10.1997 23.01.1997
seria J - Ostrów Wlkp. (aport) 06.01.1996 0.007 30.0000 10.0000 0.888 8.885 30.10.1997 26.06.1997
seria K - Ostrów Wlkp., wybrani inwestorzy 28.05.1997 0.059 32.0000 10.0000 0.948 9.478 30.10.1997 26.06.1997
seria L - Ostrów Wlkp. (aport) 28.05.1997 0.002 32.0000 10.0000 0.950 9.501 30.10.1997 11.08.1997
seria M - gotówkowe 03.06.1998 0.252 22.0000 10.0000 1.202 12.023 25.09.1998 18.08.1998
seria N - aport (nieruchomości) 03.06.1998 0.011 22.0000 10.0000 1.213 12.128 25.09.1998 30.06.1999
seria O 20.05.1999 0.308 25.0000 10.0000 1.521 15.207 09.08.1999 30.06.1999 06.10.1999
seria R - wybrani inwestorzy 29.10.1999 0.015 25.0000 10.0000 1.537 15.369 21.12.1999 07.12.1999
seria S - wybrani inwestorzy 30.05.2000 0.323 30.0000 10.0000 1.860 18.601 29.11.2000
seria P - aport (wartości niematerialne i prawne) 20.05.1999 0.001 25.0000 10.0000 1.522 15.220 09.08.1999 30.06.1999
seria T - NFOŚiGW 29.12.2000 1.509 22.0000 10.0000 3.369 33.692 18.12.2001 31.08.2001
seria U - Ostrów Wlkp. (aport) 29.12.2000 0.455 22.0000 10.0000 3.824 38.239 18.12.2001 31.08.2001
seria X - inwestorzy kwalifikowani 30.05.2001 0.153 0.0000 10.0000 3.998 39.983 19.04.2002
seria W - inwestorzy kwalifikowani 29.12.2000 0.021 22.0000 10.0000 3.845 38.449 18.12.2001 31.08.2001
seria Y - Ostrów Wlkp. (aport) 30.05.2001 0.068 0.0000 10.0000 4.066 40.663 19.04.2002
seria AC 30.05.2007 0.029 20.0000 10.0000
seria V 21.05.2003 0.502 20.0000 10.0000 4.568 45.682 21.01.2004
seria Z 21.05.2003 0.147 20.0000 10.0000 4.715 47.147 21.01.2004
seria AA 17.05.2005 0.000 20.0000 10.0000 4.826 48.257 09.09.2005 12.01.2006
seria AB - Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski i Gmina Przygodzice 04.06.2008 0.264 10.0000 10.0000 5.089 50.894 08.04.2009 26.11.2008 15.04.2009
podwyższenie kapitału 0.029 0.0000 10.0000 5.119 51.187 12.01.2011
zmiana rynku notowań na NewConnect 0.000 0.0000 0.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 26.11.2008 1 294 347 25.280 1 294 347 25.280
BOŚ SA 14.12.2009 1 509 090 29.480 1 509 090 29.480
Centrum Rozwoju Komunalnego SA 24.10.2016 1 672 663 32.680 1 672 663 32.680