STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBF (PBSFINANSE)


Kapitalizacja 3 909 048    
Kapitał akcyjny: 29 265 600.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 10 452 000 Ilość głosów: 10 452 000
5% akcji: 522 600.000 5% głosów: 522 600.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 11.12.1991 0.016 10.0000 100.0000 0.016 1.550 17.11.1999 27.01.1992 09.03.2000
split 1:50 15.06.1997 0.000 0.0000 2.0000 0.775 1.550 20.08.1997
seria B - kapitał zapasowy na akcyjny 21.02.1998 0.775 2.0000 2.0000 1.550 3.100 17.11.1999 02.07.1998 09.03.2000
seria C - subskrypcja prywatna 11.09.1999 1.550 2.4000 2.0000 3.100 6.200 17.11.1999 30.06.2000 17.08.2000
obniżenie kapitału 16.06.2003 0.000 0.0000 1.0000 3.100 3.100 28.10.2003
seria D - Podkarpacki Bank Spółdzielczy 30.06.2004 1.660 1.2000 1.0000 4.760 4.760 31.08.2004 09.11.2004 30.01.2006
seria E - subskrypcja publiczna 28.06.2006 34.500 1.6000 1.0000 39.260 39.260 14.09.2006 25.10.2006 10.11.2006
seria F - subskrypcja publiczna 28.06.2006 13.000 2.2000 1.0000 52.260 52.260 14.09.2006 25.10.2006 10.11.2006
obniżenie kapitału 27.05.2010 0.000 0.0000 0.0000
zmiana firmy z Beef-San SA na PBS Finanse SA 04.11.2010 0.000 0.0000 0.0000 31.12.2010
obniżenie kapitału 04.11.2010 0.000 0.0000 0.2800 52.260 14.633 15.03.2011
scalenie akcji 10:1 28.01.2014 0.000 0.0000 2.8000 10.452 29.266 04.02.2014
seria G - prawo poboru 1:1 19.05.2011 52.260 0.3200 0.2800 104.520 29.266 02.11.2011 07.12.2011
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
BPS TFI SA 27.02.2012 632 158 6.040 632 158 6.040
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 26.03.2015 6 840 465 65.440 6 840 465 65.440
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
20.05.2015 kupno Prezes zarządu 400 3,39 zł za akcję 20 maja 2015
08.09.2014 kupno insider 450 3,98 - 4,07 zł 5-8.9.2014 r.
04.07.2014 kupno insider 1 500 4 - 3,95 zł 3.7.2014 r.
22.10.2013 kupno insider 12 500 0,36 - 0,37 zł 18-22.10.2013 r.
15.10.2013 kupno insider 7 300 0,35 - 0,36 zł 11-15.10.2013 r.
10.10.2013 kupno insider 4 700 0,35 - 0,37 zł 7-9,10,2013 r.
04.10.2013 kupno insider 4 975 0,35 - 0,36 zł 2-4.10.2013 r.
05.11.2012 kupno Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 1 000 000 0,5 zł 29.10.2012 r.
28.07.2011 kupno Maciej Frankiewicz, członek RN 1 000 0,90 zł 26 lipca 2011 r.
23.07.2011 kupno Cecylia Potera, prokurent 1 161 1,05 zł 21 lipca 2011 r.