STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKA (SNIEZKA)


Kapitalizacja 923 621 350    
Kapitał akcyjny: 12 617 778.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 12 617 778 Ilość głosów: 14 617 778
5% akcji: 630 888.900 5% głosów: 730 888.900
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 16.01.1998 0.001 100.0000 100.0000 0.001 0.100 17.02.1998
seria B - prawo poboru 23.03.1998 0.099 100.0000 100.0000 0.100 10.000 06.05.2003
seria C - za obligacje zamienne 09.05.2003 0.018 0.0000 100.0000 19.11.2003
umorzenie akcji 27.05.2003 -0.095 0.0000 100.0000 0.005 0.500 01.08.2003
seria D - subskrypcja prywatna 27.05.2003 0.095 0.0000 100.0000 0.100 10.000 19.10.2003 01.08.2003
seria C - za obligacje zamienne 09.07.2003 0.001 0.0000 100.0000 19.11.2003
seria E - prawo poboru 100:21 29.09.2003 2.100 1.0000 1.0000 12.100 12.100 19.11.2003 23.12.2003 31.12.2003
seria F - subskrypcja publiczna 29.09.2003 2.100 22.0000 1.0000 14.200 14.200 19.11.2003 23.12.2003 31.12.2003
split 1:100 29.09.2003 0.000 0.0000 1.0000 10.000 10.000 23.10.2003 31.12.2003
konwersja obligacji zamiennych 26.04.2006 1.150 0.0000 1.0000
konwersja obligacji zamiennych 15.05.2006 0.188 0.0000 1.0000 15.775 15.775 24.05.2006
konwersja obligacji zamiennych 16.05.2006 0.125 0.0000 1.0000 15.900 15.900 24.05.2006 20.06.2006
konwersja obligacji zamiennych 0.125 0.0000 0.0000 16.025 16.025 19.09.2006
konwersja obligacji zamiennych 05.05.2006 0.238 0.0000 1.0000 15.588 15.588 24.04.2006 15.12.2006
umorzenie akcji 28.06.2007 -2.175 0.0000 1.0000 13.850 13.850 26.07.2007
umorzenie akcji 25.06.2009 -0.296 0.0000 1.0000 13.554 13.554 23.09.2009 20.08.2009
obniżenie kapitału 21.06.2010 -0.003 0.0000 1.0000 13.551 13.551 27.08.2010
obniżenie kapitału 03.06.2013 -0.933 0.0000 1.0000 12.618 12.618 18.07.2013
połączenie z IP Solutions sp. z o.o. i FFiLP Proximal sp. z o.o. 14.11.2013 0.000 0.0000 0.0000 23.12.2013
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 04.10.2019 900 889 7.140 900 889 6.160
Mikrut Piotr 26.11.2007 1 254 166 9.930 1 787 498 12.220
Mikrut Rafał 26.04.2019 1 337 497 10.600 1 337 497 9.150
Aviva OFE Aviva Santander 31.12.2018 1 461 568 11.580 1 461 568 9.990
Pater Jerzy 04.06.2007 2 541 667 20.140 3 208 335 21.940
Cymbor Stanisław 04.06.2007 2 541 667 20.140 3 208 335 21.940
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
02.09.2019 inne insider Raport bieżący nr 19/2019
17.11.2008 kupno Sniezka 4 300 23,6 zł Transakcja w dniu 13 listopada.
07.06.2006 sprzedaż Członek Zarządu 50 33,00 zł 1 czerwca 2006
07.06.2006 sprzedaż Członek Zarządu 430 33,00 zł 2 czerwca 2006
07.06.2006 sprzedaż Członek Zarządu 120 33,50 zł 29 maja 2006
30.01.2006 kupno członek Zarządu 80 26,60 zł 14 lipca 2005