STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENA (ENEA)


Kapitalizacja 3 330 684 251    
Kapitał akcyjny: 441 442 578.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 441 442 578 Ilość głosów: 441 442 578
5% akcji: 22 072 128.900 5% głosów: 22 072 128.900
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w SA 12.07.1993 0.882 100.0000 100.0000 0.882 88.163 31.07.1993
seria B - zamienna 17.12.2002 0.341 0.0000 100.0000 1.223 122.273 01.02.2003
seria C - zamienna 17.12.2002 0.251 0.0000 100.0000 1.474 147.412 01.02.2003
seria D - zamienna 17.12.2002 0.218 0.0000 100.0000 1.693 169.257 01.02.2003
seria E - zamienna 17.12.2002 0.523 0.0000 100.0000 2.216 221.595 01.02.2003
split 1:100 14.06.2005 0.000 0.0000 1.0000 221.595 221.595 14.06.2005
seria A-J - renumeracja akcji 14.06.2005 0.000 0.0000 1.0000 221.595 221.595 28.06.2005 14.06.2005
seria K - subskrypcja prywatna 16.01.2008 126.626 27.1100 1.0000 348.221 348.221 30.01.2008
obniżenie kapitału -10.594 0.0000 1.0000 337.626 337.626 05.09.2008
seria C - subskrypcja publiczna 16.05.2008 103.816 15.4000 1.0000 441.443 441.443 13.01.2009 30.01.2009
seria A-B - renumeracja akcji 01.08.2008 0.000 0.0000 0.0000 05.09.2008 30.01.2009
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Skarb Państwa 12.11.2014 227 364 428 51.500 227 364 428 51.500
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
22.01.2014 sprzedaż insider 82 395 573 12,5 zł 15.1.2014 r.
28.01.2011 darowizna/nabycie członek RN 4 140 27 października 2010 r.
25.01.2011 sprzedaż członek RN 6 864 22,05 zł 21 stycznia 2011 r.
25.01.2011 darowizna/nabycie członek RN 6 864 20 października 2010 r.
24.01.2011 darowizna/nabycie członek RN 4 140 18 października 2010 r., na podstawie umowy cywilnoprawnej
20.01.2011 kupno członek RN 4 140 w dniu 14 października 2010
28.01.2010 kupno członek RN 300 13,50 - 14,22 zł 17 i 18 lutego 2010
27.01.2010 kupno osoba powiązana z członkiem zarządu 948 23,40 i 23,45 zł 28 września 2009