STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NTT (NTTSYSTEM)


Kapitalizacja 30 608 500    
Kapitał akcyjny: 83 100 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 13 850 000 Ilość głosów: 13 850 000
5% akcji: 692 500.000 5% głosów: 692 500.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria D - oferta menedżerska 02.11.2006 1.600 0.0000 1.5000
seria A - akcje założycielskie 29.06.2004 0.348 0.0000 1.5000 0.348 0.522 02.03.2007 28.10.2004 19.07.2007
seria B - udziałowcy NTT System sp. z o.o. 24.04.2006 44.009 0.0000 1.5000 44.357 66.536 02.03.2007 08.06.2006 19.07.2007
seria C - subskrypcja publiczna 25.10.2006 11.043 4.5000 1.5000 55.400 83.100 04.07.2007 19.07.2007
scalenie akcji 4:1 27.06.2014 0.000 0.0000 6.0000 13.850 83.100 21.08.2014
renumeracja akcji: seria D 27.06.2014 0.000 6.0000 6.0000 21.08.2014
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NTT System SA 17.01.2019 230 521 1.660 230 521 1.690
Kurek Anna 08.11.2015 800 000 5.780 800 000 5.870
Kurek Barbara 13.06.2018 1 057 220 7.630 1 057 220 7.760
Kurek Andrzej 13.06.2018 1 144 313 8.260 1 144 313 8.400
Rymuza Andrzej 12.04.2016 1 144 314 8.260 1 144 314 8.400
Kurek Tadeusz 15.09.2006 3 308 625 23.890 3 308 625 24.290
Loomba, Davinder Singh 15.09.2006 3 308 625 23.890 3 308 625 24.290
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
14.04.2016 inne członek RN 572 157 12 kwietnia 2016
23.05.2013 sprzedaż insider 76 500 0,79 zł 22.5.2013 r.
20.02.2012 sprzedaż insider 10 000 0,95 zł 16.2.2012 r.
07.02.2012 sprzedaż insider 1 000 0,95 zł 1.2.2012 r.
21.12.2011 kupno członek RN 30 000 0,48 zł 19-21.12.2011 r.
30.11.2011 kupno członek RN 30 000 0,5 zł 25.11.2011 r.
29.11.2011 kupno insider 92 232 0,54 zł 28.11.2011 r.
13.12.2008 kupno Osoba powiązana z Prezesem Zarządu 5 000 1,25 zł Cena średnia.
10.11.2008 sprzedaż Członek RN 54 800 1,32 zł