STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCE (POLICE)


Kapitalizacja 780 000 000    
Kapitał akcyjny: 750 000 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 75 000 000 Ilość głosów: 75 000 000
5% akcji: 3 750 000.000 5% głosów: 3 750 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w SA 14.12.1995 60.000 10.0000 10.0000 60.000 600.000 03.06.2005 30.12.1995 08.07.2005
seria B - subskrypcja publiczna 24.05.2005 15.000 10.5000 10.0000 75.000 750.000 03.06.2005 19.08.2005 06.09.2005
seria C - prawo poboru 1:1,46666666667 23.09.2019 110.000 10.2000 10.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Skarb Państwa 31.12.2015 3 759 356 5.010 3 759 356 5.010
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 17.07.2008 6 607 966 8.810 6 607 966 8.810
PZU OFE Złota Jesień 31.12.2018 12 192 632 16.250 12 192 632 16.250
Grupa Azoty SA 23.08.2011 49 500 000 66.000 49 500 000 66.000
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
20.01.2015 sprzedaż członek zarządu spółki 1 000 22,2273 zł 20 maja 2014
11.04.2013 kupno insider 2 000 15,8 - 17,44 zł 27.3 - 9.4.2013
23.02.2006 kupno Mirosław Górecki, członek RN 2 381 21 lutego 2006, nieodpłatne nabycie akcji pracowniczych
21.02.2006 kupno Maciej Greinert, członek RN 1 587 21 lutego 2006, nieodpłatne nabycie akcji pracowniczych
16.02.2006 kupno Jerzy Faryniarz, sekretarz RN 2 381 16 lutego 2006, nieodpłatne nabycie akcji pracowniczych