STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH (PRIMETECH)


Kapitalizacja 22 478 160    
Kapitał akcyjny: 15 609 833.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 15 609 833 Ilość głosów: 15 609 833
5% akcji: 780 491.650 5% głosów: 780 491.650
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w SA 19.11.1993 1.989 0.0000 10.0000 1.989 19.893 02.04.1998 03.01.1994 04.06.1998
split 1:10 29.06.2006 0.000 0.0000 1.0000 19.893 19.893 12.07.2006 01.08.2006
seria B 15.02.2007 47.740 20.0300 1.0000 67.633 67.633 03.08.2007 10.08.2007
seria C - subskrypcja prywatna 02.11.2009 6.700 23.5000 1.0000 74.333 74.333 25.11.2009 01.12.2009 14.12.2009
połączenie z Kopex Equity Spółka z o.o. 31.05.2011 0.000 0.0000 0.0000 01.07.2011
połączenie z Kopex Machinery SA, Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi - Maszynami Górniczymi sp. z o.o., Fabryką Maszyn i Urządzeń Tagor SA, Kopex Hydraulika Siłowa sp. z o.o. 21.11.2016 0.000 0.0000 0.0000 08.12.2016
obniżenie kapitału 12.04.2018 -58.723 0.0000 1.0000 15.610 15.610 07.05.2018
zmiana firmy z Kopex SA na Primetech SA 14.08.2018 0.000 0.0000 0.0000 21.09.2018 12.10.2018
połączenie z PBSZ 1 sp. z o.o. 04.11.2019 0.000 0.0000 0.0000 10.12.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Famur SA 17.09.2019 11 431 625 73.230 11 431 625 73.230
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
18.09.2019 kupno insiderzy 1 125 485 1,45 zł za akcję 17.09.2019
27.06.2017 inne insiderzy Raport bieżący nr 39/2017; nr 40/2017; nr 41/2017 42/2017; Raport bieżący nr 32/2017;
02.12.2016 kupno Partner Spółka Akcyjna 2 750 000 3 zł 29.11.2016
19.11.2013 sprzedaż insider 980 11,24 zł 12.11.2013 r.
22.10.2013 sprzedaż insider 2 523 11,3 - 11,37 zł 6,6 - 17,10,2013 r.
30.04.2013 kupno insider 5 000 10,48 zł 24.4.2013 r.
30.04.2013 sprzedaż insider 5 000 10,48 zł 24.4.2013 r.
28.12.2011 inne Krzysztof Jędrzejewski, członek RN 350 000 23.12.2011 r. - transakcja zamiany za certyfikaty inwestycyjne
01.08.2011 sprzedaż członek RN 390 000 21,40 zł 26 lipca 2011 r. przeniesienie własności akcji w zamian za certyfikaty inwestycyjne
19.05.2009 kupno Osoba blisko związana z przewodniczącą RN 450 22 zł Transakcja w dniu 12.08.2008 r.