STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GME (GMEDIA)


Kapitalizacja 1 076 040 000    
Kapitał akcyjny: 6 832 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 1 708 000 Ilość głosów: 2 277 500
5% akcji: 85 400.000 5% głosów: 113 875.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 04.01.2017 0.570 0.0000 4.0000 0.570 2.278 25.01.2017
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 04.01.2017 1.139 0.0000 4.0000 1.708 6.832 25.01.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NBM Poland LLC 14.12.2018 113 900 6.670 113 900 5.000
KCI SA 11.07.2019 1 402 891 82.140 1 972 391 86.600
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
12.07.2019 sprzedaż podmiot blisko związany z os. pełniącą ob. zarządcze 1 366 147 zł za akcję 11.07.2019
02.07.2019 sprzedaż podmiot związany z osoba pełniąca ob. zarządcze 34 160 147,00 PLN za akcję 2019-06-28
02.07.2019 sprzedaż podmiot związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 34 160 147 zł za akcję 28.06.2019
11.06.2019 inne insider Raport bieżący nr 5/2019
17.12.2018 sprzedaż Gremi International S.ŕ r.l. 28 500 147 zł za akcję 2018 ? 12 - 14
17.12.2018 kupno NBM Poland LLC 28 500 147 zł za akcję 14 grudnia 2018
12.12.2018 inne insider Raport bieżący nr 26/2018
12.12.2018 kupno podmiot związany z osobą pełniąca funcje zarządcze 28 500 147,00 PLN za akcję 2018-12-11
15.11.2018 inne KCI SA Raport bieżący nr 24/2018
13.07.2018 kupno KCI SA z siedzibą w Krakowie 676 148,00 PLN za akcję 2018-07-12