STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NNG (NANOGROUP)


Kapitalizacja 38 799 265    
Kapitał akcyjny: 13 956 570.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 13 956 570 Ilość głosów: 13 956 570
5% akcji: 697 828.500 5% głosów: 697 828.500
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria E - oferta menedżerska 20.12.2016 0.761 0.0000 1.0000
seria A - założycielska 17.10.2016 4.380 0.0000 1.0000 4.380 4.380 13.10.2017 02.12.2016 21.12.2017
seria B - subskrypcja prywatna 20.12.2016 2.090 3.6100 1.0000 6.470 6.470 12.01.2017 21.12.2017
seria C - subskrypcja prywatna 20.12.2016 1.050 2.4700 1.0000 7.520 7.520 12.01.2017 21.12.2017
seria D - subskrypcja prywatna 20.12.2016 4.388 2.4700 1.0000 11.908 11.908 12.01.2017 21.12.2017
seria D - subskrypcja prywatna 09.02.2017 0.182 2.4700 1.0000 12.100 12.100 24.03.2017 21.12.2017
seria F - subskrypcja publiczna 28.02.2017 0.880 4.7500 1.0000 12.970 12.970 13.10.2017 05.12.2017 21.12.2017
seria G - subskrypcja prywatna 27.06.2018 0.987 3.6000 1.0000 13.957 13.957 14.01.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Augebit FIZ 08.12.2017 734 641 5.260 734 641 5.260
StartVenture@ Poland sp. z o.o. s.k.a. 13.10.2017 1 050 000 7.520 1 050 000 7.520
Ciach Tomasz 27.11.2017 4 380 000 31.380 4 380 000 31.380
GPV I FIZ AN 12.07.2018 4 570 000 32.740 4 570 000 32.740
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
04.10.2018 darowizna/nabycie Przemysław Mazurek 234 349 4 zł za akcję 01.10.2018
29.03.2018 kupno Przemysław Mazurek 84 210 4,75 PLN 2018-03-29