STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

R22


Kapitalizacja 303 452 000    
Kapitał akcyjny: 283 600.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 14 180 000 Ilość głosów: 14 180 000
5% akcji: 709 000.000 5% głosów: 709 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - założycielska 26.06.2017 5.000 0.0000 0.0200 5.000 0.100 06.07.2017 29.12.2017
seria B - subskrypcja prywatna 21.07.2017 5.500 27.0000 0.0200 10.500 0.210 30.11.2017 28.07.2017 29.12.2017
seria C - subskrypcja prywatna 29.08.2017 0.180 27.0000 0.0100 10.680 0.214 12.09.2017 29.12.2017
seria D - subskrypcja publiczna 29.09.2017 3.500 17.5000 0.0200 14.180 0.284 30.11.2017 03.01.2018 16.01.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Rockbridge TFI SA 29.11.2018 712 198 5.020 712 198 5.020
Norges Bank 17.07.2019 722 563 5.100 722 563 5.100
Dwernicki Robert 20.12.2017 1 858 207 13.100 1 858 207 13.100
Dwernicki Jakub 20.12.2017 2 497 459 17.610 2 497 459 17.610
Duch Jacek 05.12.2018 4 333 066 30.560 4 333 066 30.560
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
05.07.2019 inne insider Raport bieżący nr 20/2019
03.12.2018 sprzedaż JACEK DUCH 12 501 16,00 PLN za akcję 2018-11-30
03.12.2018 kupno ROBERT STASIK 4 688 16,00 PLN za akcję 2018-11-30
28.09.2018 kupno JACEK DUCH 50 000 16,50 PLN za akcję 2018-09-26
20.09.2018 kupno JACEK DUCH 9 000 16,00 PLN za akcję 2018-09-20
29.05.2018 kupno ROBERT STASIK 500 19,50 PLN za akcję 2018-05-28
27.03.2018 kupno JACEK DUCH 500 19,40 PLN 2018-03-07
12.03.2018 kupno JACEK DUCH 124 19,80 zł 2018-03-07
12.03.2018 kupno Jacek Duch 962 19,63 PLN 2018-03-08
12.03.2018 kupno Jacek Duch 317 19,55 PLN 2018-03-09