STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SWD (SWISSMED)


Kapitalizacja 21 291 416    
Kapitał akcyjny: 61 182 230.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 6 118 223 Ilość głosów: 6 118 223
5% akcji: 305 911.150 5% głosów: 305 911.150
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 01.12.2003 8.728 1.0000 1.0000 8.728 8.728 10.08.2004 12.12.2003
seria B - za obligacje zamienne 15.01.2004 3.553 2.6700 1.0000 10.08.2004
seria C - subskrypcja publiczna 15.01.2004 1.530 2.8000 1.0000 10.258 10.258 10.08.2004 04.10.2004 15.10.2004
konwersja obligacji na akcje 3.553 2.6700 1.0000 13.805 13.805 10.08.2004 04.10.2004 15.10.2004
kapitał docelowy 12.01.2005 5.000 0.0000 0.0000
seria D - subskrypcja publiczna 12.01.2005 0.759 2.8000 1.0000 14.570 14.570 21.06.2005 25.11.2005 14.12.2005
seria E - prawo poboru 3:4 27.01.2006 19.426 1.0000 1.0000 33.996 33.996 30.03.2006 22.05.2006
seria G - subskrypcja prywatna 20.02.2009 3.849 1.0000 1.0000 51.444 51.444 28.04.2009 20.03.2009 03.06.2009
seria H - oferta menedżerska 22.05.2009 0.583 0.0000 1.0000 52.027 52.027 09.06.2010 23.08.2010 11.06.2010
seria I - subskrypcja prywatna 29.01.2010 9.000 1.8600 1.0000 61.027 61.027 09.06.2010 23.08.2010 11.06.2010
podwyższenie kapitału 0.155 0.0000 1.0000 61.182 61.182 11.03.2011
obniżenie kapitału 28.11.2014 -0.000 0.0000 1.0000 61.182 61.182 27.02.2015
renumeracja akcji: seria A i B 28.11.2014 0.000 10.0000 10.0000 27.02.2015
scalenie akcji 10:1 28.11.2014 0.000 0.0000 10.0000 6.118 61.182 27.02.2015
połączenie ze Swissmed Development sp. z o.o. 17.06.2016 0.000 0.0000 0.0000
seria F - prawo poboru 5:2 29.09.2006 13.599 1.0000 1.0000 47.595 47.595 19.01.2007 31.01.2007
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Swissmed Centrum Zdrowia SA 09.12.2014 4 0.000 4 0.000
Gajewski Adam 09.10.2019 313 136 5.120 313 136 5.120
Hangartner Bruno 16.11.2017 3 389 049 55.390 3 389 049 55.390
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
15.11.2017 inne insider Raport bieżący nr 18/2017
09.12.2014 darowizna/zbycie insider 4 9.12.2014 r.
25.04.2012 sprzedaż Theo Frey East AG, spółka powiązana z Bruno Hangartnerem, przewodniczącym RN 4 874 226 nieodpłatnie 23 kwietnia 2012; nieodpłatne przeniesienie akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na Theo Frey East AG
25.04.2012 sprzedaż Bruno Hangartner, przewodniczący RN 25 004 185 nieodpłatnie transakcja nieodpłatnego przeniesienia akcji
25.04.2012 kupno TF Holding AG, spółka powiązana z Bruno Hangartnerem, przewodniczącym RN 29 878 411 nieodpłatnie 23 kwietnia 2012; nieodpłatne przeniesienie akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na TF Holding AG
30.01.2012 sprzedaż członek RN 19 000 0,55 - 0,58 zł 27-29.12.2011 r.
01.02.2011 sprzedaż Mariusz Jagodziński, członek RN 10 522 1,83 -1,85 zł 26 i 28 lipca 2010 r.
14.06.2010 kupno Mariusz Jagodziński, członek RN 102 880 1,00 zł 11 czerwca 2010; na podst. warrantów subskrypcyjnych serii A
14.06.2010 kupno Paweł Sobkiewicz, wiceprzewodniczący RN 30 880 1,00 zł 11 czerwca 2010; na podst. warrantów subskrypcyjnych serii A
14.06.2010 kupno Bruno Hangartner, przewodniczący RN 102 880 1,00 zł 11 czerwca 2010; na podst. warrantów subskrypcyjnych serii A