STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

7LV (7LEVELS)


Kapitalizacja 18 400 000    
Kapitał akcyjny: 500 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 500 000 Ilość głosów: 500 000
5% akcji: 25 000.000 5% głosów: 25 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - subskrypcja otwarta 13.09.2017 0.025 0.0000 1.0000 17.10.2017
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 18.01.2017 0.350 0.0000 1.0000 0.350 0.350 17.10.2017 31.01.2017
seria B - subskrypcja prywatna 11.04.2017 0.150 1.0000 1.0000 0.500 0.500 05.06.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Król Krzysztof 17.10.2017 96 250 19.250 96 250 19.250
OÜ Blite Fund 17.10.2017 98 000 19.600 98 000 19.600
Biela Paweł 17.10.2017 145 250 29.050 145 250 29.050
Venture FIZ 17.10.2017 150 000 30.000 150 000 30.000