STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMI


Kapitalizacja 63 759 000    
Kapitał akcyjny: 120 300.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 1 203 000 Ilość głosów: 2 003 000
5% akcji: 60 150.000 5% głosów: 100 150.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 09.11.2016 0.800 0.0000 0.1000 0.800 0.080 05.12.2016
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 09.11.2016 0.400 0.0000 0.1000 1.200 0.120 04.03.2019 05.12.2016
seria C - subskrypcja prywatna 28.04.2017 0.003 40.0000 0.1000 1.203 0.120 04.03.2019 04.08.2017
seria D - subskrypcja prywatna 22.11.2019 0.105 40.5000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Sebastian Michał 04.03.2019 52 000 4.320 104 000 5.190
Certus Investment sp. z o.o. 04.03.2019 150 000 12.470 150 000 7.490
Kara Mariusz 04.03.2019 660 000 54.860 1 320 000 65.900