STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MLS (MLSYSTEM)


Kapitalizacja 170 630 000    
Kapitał akcyjny: 5 650 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 5 650 000 Ilość głosów: 7 650 000
5% akcji: 282 500.000 5% głosów: 382 500.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria D - oferta menedżerska 16.04.2018 0.170 1.0000 1.0000
split 1:10 09.11.2017 0.000 0.0000 1.0000 4.215 4.278 22.11.2017
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 03.06.2015 0.400 0.0000 10.0000 0.400 4.000 01.07.2015 28.06.2018
seria B - subskrypcja prywatna 27.04.2017 0.022 139.5300 10.0000 0.422 4.215 31.05.2018 28.06.2018
seria B1 - subskrypcja prywatna 22.11.2017 0.136 14.7500 1.0000 4.351 4.351 27.12.2017 28.06.2018
seria B2 - subskrypcja prywatna 22.11.2017 0.018 1.0000 1.0000 4.368 4.368 27.12.2017 28.06.2018
seria C - subskrypcja otwarta 05.01.2018 1.282 29.0000 1.0000 5.650 5.650 17.05.2018 15.06.2018 28.06.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Rockbridge TFI SA 11.12.2018 645 563 11.430 645 563 8.440
Cycoń Dawid 17.05.2018 2 000 000 35.400 3 000 000 39.220
Stanek Edyta 17.05.2018 2 000 000 35.400 3 000 000 39.220