STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SVRS (SILVAIR-REGS)


Kapitalizacja 94 334 734    
Kapitał akcyjny: 1 142 067.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 11 420 670 Ilość głosów: 16 220 670
5% akcji: 571 033.500 5% głosów: 811 033.500
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
akcje zwykłe 0.000 0.0000 0.1000 4.800 0.480 01.01.2015
akcje uprzywilejwane 4.063 0.0000 0.1000 8.863 0.886 14.10.2016
akcje zwykłe - 2016 Stock Plan 0.000 0.0000 0.1000 9.747 0.975 25.06.2018
akcje zwykłe 0.040 0.0000 0.1000 11.421 1.142 08.03.2019
akcje zwykłe 1.633 0.0000 0.1000 11.380 1.138 23.07.2018 26.07.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Han Rafał 25.06.2018 1 296 441 11.350 2 928 441 18.050
Ipopema TFI SA 21.04.2020 1 381 077 12.090 1 381 077 8.510
Słupik Szymon 25.06.2018 1 884 711 16.500 3 529 871 21.760