STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC (AKCEPTFIN)


Kapitalizacja 5 850 000    
Kapitał akcyjny: 5 000 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 5 000 000 Ilość głosów: 7 000 000
5% akcji: 250 000.000 5% głosów: 350 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 02.09.2009 0.050 10.0000 10.0000 0.050 0.500 04.02.2010
seria B - Krzysztof Kozok, BIP Akcept SA 17.08.2010 0.150 10.0000 10.0000 0.200 2.000
split 1:10 06.10.2010 0.000 0.0000 1.0000 2.000 2.000 02.11.2010
seria C - subskrypcja prywatna 04.11.2010 1.000 1.0000 1.0000 3.000 3.000 30.12.2010
seria D - subskrypcja prywatna 29.06.2011 2.000 1.3000 1.0000 5.000 5.000 04.10.2011
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
ABS Investment SA 03.02.2020 350 020 7.000 350 020 5.000
Biuro Informacyjno-Prawne Akcept SA 27.09.2012 4 000 000 80.000 6 000 000 85.710
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
13.02.2014 kupno Paweł Barański 2 000 1,19 - 0,97 zł 25.3 - 1.10.2013 r.
04.02.2014 kupno Paweł Barański 2 000 1,19 - 0,97 zł 25.3 - 1.10.2013 r.
01.02.2013 kupno prezes Paweł Barański 1 069 1,12 - 1,25 zł 31.1 - 6.9.2012 r.